PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vem styr i Landskrona?

Någonting är väldigt fel i vår stad Landskrona. På ytan märks ingenting och Landskrona framstår som en helt vanlig stad i Sverige. Vi har våra problem men de brukar lösas i god demokratisk ordning. Under ytan finns det strömningar som är allt annat än demokratiska och transparanta. Strömningar som Landskronaborna i gemen inte känner till.

Det klart största partiet i Landskrona är Liberalerna. Sedan 2007 är partiets starke man också kommunstyrelsens ordförande och har därigenom en mycket stor makt och stort inflytande. Inget fel med det. Landskronaborna har genom demokratiska val bestämt att så ska det vara.

Efter valet 2010 utsåg Liberalerna en mycket känd och framgångsrik företagsledare till ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han var inte och är fortfarande inte partiansluten och inte heller vald av medborgarna. Ovanligt – ja, olämpligt – ja, olagligt – nej. Under de senaste åren har företagsledarens inflytande ökat allt mer. Han har blivit makten bakom makten. Inofficiellt förstås. Vissa påstår att företagsledaren är den enda verkliga makthavaren, att kommunstyrelsens ordförande dansar efter hans pipa.

Ett exempel på detta är turerna kring vår stadsdirektör. Det var inte länge sedan kommunstyrelsens ordförande höjde vår stadsdirektör till skyarna och berättade både i fullmäktige och vid andra tillfällen vilken oerhörd, ja närmast unik kompetens vår stadsdirektör besitter och sade att han är värd i princip hur hög lön som helst.

Nu verkar tongångarna helt annorlunda. Tydligen pågår diskussioner bakom dörrarna att stadsdirektören ska avpolletteras till förmån för den biträdande stadsdirektören. Vem ligger bakom denna handlingsplan? Med all sannolikhet stadens dolda makthavare, eller? Jag har i sig inget emot företagsledaren men nöjer mig med att konstatera att hans inflytande är oroande och djupt odemokratiskt. Samtidigt blottar det Treklöverns svaghet när det kommer till politik och deras politiska förslag, nämligen att stora frågor som rör Landskrona måste förankras hos företagsledaren, oavsett om det gäller effektiviseringar eller göra sig av med tjänstemän som har en egen åsikt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).