PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vem styr i en kommun?

Det kommunala självstyret ger stor frihet att bestämma om verksamheten. I varje nämnd måste ärenden behandlas enligt vissa regler.

Du kan göra din röst hörd genom att engagera dig i ett politiskt parti, eller genom att hålla kontakt med en eller flera politiker och se till att de vet vad du tycker i olika frågor. Tänk på att utan delaktighet i vardagspolitiska frågor vet de folkvalda inte vad du tycker i olika frågor.

För att Landskrona skall bli en så bra kommun som möjligt att bo och leva i behövs allas erfarenheter och kunskap.

Ovanstående står ordagrant att läsa på KOMMUNENS hemsida. Om detta kan man säga att Torkild Strandberg (L) och Börje Andersson (-), ordförande i kommunstyrelsen respektive stadsbyggnadsnämnden, läst men inte förstått. Därför kan de inte se något fel i att rekrytera näringslivsfolk till politiska uppdrag. ”Vi, Torkild Strandberg (L) och Börje Andersson (-), har ”aktivt valt att leta efter personer som har kunskaper och erfarenheter i bagaget, som stadens bolag och därmed skattebetalarna kan ha nytta av.” 

”Allas erfarenheter och kunskap” är något som man bara säger, då kunskap och erfarenhet uppenbart saknas i Landskrona. Torkild Strandberg har tidigare antytt en besvikelse över att kommunens nya byggprojekt i stort sett bara inneburit en omflyttning av boende i kommunen. Därför är det kanske rimligt att rekrytera personer från andra städer för att inta maktens boning så att skattebetalarna i Landskrona framöver skall få full valuta för sina pengar. Möjligtvis kan man invända med att stadsplanering ytterst handlar om att väga olika intressen och perspektiv mot varandra och att söka en balans. Och att väga mellan olika och ibland motstridiga perspektiv för att införliva och förena ekonomiska, politiska, ekologiska, sociala och estetiska dimensioner i planeringen. Med detta resonemang är man tillbaka till vad som sägs på kommunens hemsida.

Varför inte låta de folkvalda tillsammans med intresserade invånare inta sina platser uppe på åhörarläktaren vid fullmäktigemötena. Inte ens de kommunala tjänstemännen tycks platsa i er beskrivning vad gäller kompetens och kunskap. De folkvalda kan bjudas på kaffe och macka i pausen för visat intresse medan de som har den reella makten, dvs nyrekryterade näringslivsfolk sitter nere i fullmäktigesalen.

Lennart Larsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).