PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Västervångskolan

Pandemin har pågått nu under ett år och undervisningen för elever på skolor har med mellanrum skett på distans. Vi vet att distansundervisning inte är detsamma som närundervisning. Det är klart att distansundervisning  kan påverka skolresultatet, men att resultatet rasar så mycket som på Västervångskolan, det är oacceptabelt. En skola som tidigare hade högt resultat (2011/2012 hade man 95 procent gymnasiebehörighet). Att endast 55 procent av niondeklassarna når gymnasiebehörighet är en katastrof. Det är ett allvarligt läge och vi måste agera omedelbart. Vi måste satsa resurser på Västervångskolan.

Att resultaten gått ner är ett tydligt tecken på Treklöverns ledning och besparing på skolan slagit helt fel.

Vi socialdemokrater har hela tiden varnat för att det är fel att göra besparingar inom skola. Detta är ett bevis på att det i slutändan kan kosta oss mycket mer än de besparingar som den styrande Treklövern väljer att göra.

Det är glädjande att höra att våra tjänstemän vill satsa på mer resurser i skolan för att vända trenden. Det är rätt.

Det är viktigt att vi agerar fort för att förbättra resultatet i skolan, vi måste vända trenden trots att det kostar pengar. Vi måste satsa på våra barn, på våra skolor, vår framtid.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).