PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Varför inget erkännande till SD, Torkild Strandberg

I början av sommaren lämnade vi Sverigedemokrater in en motion om att vi vill att vår duktiga personal ska få ett konkret erkännande för det fantastiska arbete de utfört under pandemin. Vi föreslog en belöning i form av extra ledighet alternativt pengar.

Jag skrev också en interpellation till nästa kommunfullmäktige i syfte att se till att vår motion snabbehandlades. Normalt tar det ett år från det att motionen lämnas in till dess den behandlas av KF.

Till min stora förvåning finns det ett ärende till nästa kommunstyrelse, på torsdag, som heter extra personalgåva 2021. Där föreslås det att all personal ska få ett presentkort på 1500 kronor att handla för i Landskronas butiker, ett förslag som är misstänkt likt det som vi i SD motionerade om. Summan är dock, enligt vår uppfattning, alldeles för låg. Vi hade sett ett presentkort på 2000 kronor, vilket är den högsta skattebefriade gåvan som kan ges under 2021 förutsatt att det inte rör sig om reda pengar. Är det då inte bättre att den styrande Treklövern lyfter vårt förslag vilket var föregångare till detta förslag?

I ärendet till Kommunstyrelsen står det inte ett ord om att förslaget uppkom tack vare SD:s motion och interpellation. Det hade varit mycket hederligare om Torkild Strandberg hade tagit upp vår motion och föreslagit att den skulle bifallas. Tyvärr är det inte första gången Treklövern agerar på detta ohederliga sätt; Vi i SD har gång på gång föreslagit åtgärder som Torkild & Co tagit upp som sina egna. Vi har sällan eller aldrig fått ett erkännande för att vi stött Treklöverns förslag som annars hade fallit. 

Uppenbart är att Torkild Strandberg betraktar oss som en äldre tiders piga som aldrig behövt ett erkännande för att utföra ett gott jobb. SD är trötta på den sortens beteende, bättre vore om Torkild går en trappa ner till mitt tjänsterum och tar diskussioner som sedan utmynnar i ett gemensamt förslag till gagn för vår fantastiska personal i staden.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).