PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Våra äldre är viktigare än besparingar

Som socialdemokrat tror jag på människan och på en politik som hjälper alla och framförallt de som har det sämst.

Socialdemokraterna i Landskrona föreslog i sin budget att satsa ca 11
miljoner inom äldreomsorgen. Det röstade borgarna med hjälp av Sverigedemokraterna nej till. Istället gick deras besparingar inom äldreomsorgen igenom. För oss är omsorgen om våra äldre viktigare än besparingar. Vi har råd att se till att våra äldre i Landskrona får ett värdigt liv.

En av välfärdspolitikens främsta utmaningar är att långsiktigt säkerställa en god kvalitet i vården och omsorgen om äldre.
Under allt för många år har våra äldre i Landskrona fått stå tillbaka.

Socialdemokraterna tycker att det är fel! De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd, har rätt till god kvalité inom äldreomsorgen.
Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.
Vi Socialdemokrater kommer alltid att stå upp för våra äldres rätt till en värdig ålderdom.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).