PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Väl tänkt och skrivit, Ahmed Mahmoud!

Svar på debattartikeln: Bevara Yttrandefriheten: Stoppa Koranbränningar i Sverige

Flammande fågel.
Foto: Örjan Kristenson.

Att bränna böcker har inget med yttrandefrihet att göra, snarare är det en total brist på argumentation i yttrandefrihetens namn. De som bränner böcker kan inte få sin röst bli hörd utan att ta till dessa drastiska metoder:

Sorgliga figurer som får 15 minuters uppmärksamhet i media och sedan centrifugeras ut i periferin. Att få ett någorlunda vettigt (religiöst/politiskt) svar från dessa människor är nog tyvärr ogörligt, de agerar i egen grumlig sak.

Jag är själv sekularist – jag tänker att religion är var och ens personliga uppfattning om vår existens; och att religioner måste hållas åtskilda från den stat de verkar i.

Trots min sekularism och min bristande tro på någon gud…
har jag ändå valt att stå kvar i Svenska Kyrkan, av den enkla anledningen att jag delar den moral som den – och andra religioner företräder: Kodexen i skrifterna är basen för det sunda förnuft som ligger till grund för våra lagar: Du skall icke dräpa. Du skall icke stjäla och så vidare.

Jag stödjer också (genom Svenska Kyrkan) deras arbete för mindre bemedlade människor, ett tröstlöst arbete som hela tiden pågår.

Bokbrännare – vare sig det gäller religiösa skrifter eller littereratur som anses icke önskvärd – är företrädare för en form av fascism: Du tror inte som jag, därför skall jag bränna dina urkunder!

Örjan Kristenson

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).