PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vad menas med billiga bostäder?

När debatten om ”billiga bostäder” är igång , kommer alltid kravet upp att det måste byggas just billiga bostäder för vanligt folk.

Man måste då egentligen fråga sig, hur mycket, i kronor och ören, får en billig bostad kosta? Jag har aldrig, och jag följer ändå politiska debatter frekvent, hört någon som svarat det. Hur mycket skall en nybyggd tex. tvåa kosta?

Det man måste komma ihåg, är att vi har byggregler som sätter en viss standard på ett boende. Detta har framtagits över tid, för att man inte skall bygga ”vilket billigt skit ”som helst.

En annan sak som man får ha i åtanke, är att det inte går att subventionera ett boende hur som helst, så även om man vill ha en billig hyra, så är det inte gratis att bygga. Regeringsmakten har tillskjutet investeringsstöd för att få ned kostnaden för ett bygge, men det tillskottet är försumbart i sammanhanget.

Till detta tillkommer att frågan har varit på tapeten så länge jag kan minnas, och jag har aldrig hört talas om att det byggts billiga bostäder, som man kan klassa ”som vilka bostäder som helst”. Det finns projekt, men det är mera av just projektkaraktär för tex. tillfälliga boende för studenter och dylikt. Problemet med dom, är att dom ligger på oattraktiva lägen samt har, om man är snäll, minimalistiskt leverne.

Så, lägger man fram krav, eller önskemål, och sitter i politisk maktposition, så är det klädsamt att man även kan presentera en ekonomisk och väl genomtänkt plan/förslag för hur detta skall genomföras, för att bara kasta ur sig att något behövs, är inte särskilt trovärdigt. För, någon gång i tankeprocessen bör man fråga sig HUR skall detta gå till? Att skylla på att det bara byggs bostadsrätter i attraktiva områden, ger ju egentligen inte svar på frågan.

Jag läser även att V har åsikter om hyrespolicyn som Landskrona har. Man kan tycka vad man vill om den, men grundproblematiken är väl att om man inte har råd att tex. flytta till en hyreslägenhet, hur skall man då finansiera hyran? Ja , utöver hyran så har man faktiskt en hel del andra kostnader för att få livet att gå runt. Är det skattebetalarna (försörjningsstöd?), som skall per automatik gå in som finansiär? Man vill ju inte att folk skall hamna i betalningsproblem genom att inte våga ställa betalningskrav.

//Tony Petersson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).