PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Vad gäller för bussarna på Strandvägen????

Frågorna har ställts här i tidningen, men jag har inte läst några svar. Nu undrar vi vad som gäller.

Vi har hört att det fanns en artikel i denna tidning för någon månad sedan, där man visade en karta på omläggning av busstrafiken. Tyvärr var vi bortresta just då och kunde inte ta del av informationen, men tänkte, ”de måste ju komma ut med information”.

Man lär ha nämnt en datum i mitten av december, och vi tänkte, att det kan väl inte vara möjligt att man stänger av vägar och lägger om busslinjer inför julhelgen, som dessutom detta år är extra många helgdagar. Vem skall arbeta med gatuarbeten under julhelgen?….

Men ingen information har kommit ut. Normalt vore en lapp i brevlådan om vad som gäller, eller ett meddelande på hållplatsen eller i tidningen eller….? Idag saknas ju inte möjligheter.

Eftersom halva december nu har gått, har vi kollat på ”vår ” hållplats, som är Humlegränden. Inget meddelande om någon omläggning, bara en tidtabell som gällde till den 14 dec i år. I brevlådan har inget kommit, ej heller i tidningen. Kollade då Landskrona Kommuns hemsida: Ingenting om detta
Skånetrafikens hemsida: inte heller där något om detta.

Knappade in på gamla Skånetrafikappen, där man förr kunde se bussträckningar, men den appen är numera stängd.
Knappade då in på nya Skånetrafikappen och fingerade en resa. Där anger man endera 4-an från Segergatan eller 5-an från Suellsgatan.
Blev jättekonfunderad när jag på Strandvägen idag, 17 dec, mötte en buss nr 5 och inga som helst spår av avspärrningar.
Därför frågar vi: Vad är det som gäller?

När stänges Strandvägen av? Hur blir det med bussförbindelse?
Vem har fattat besluten? Vilka lokala politiker har behandlat frågan?
Våra egna funderingar överensstämmer med någon insändare, inte kan det väl vara helt omöjligt att ordna en alternativ väg och/ eller låta en mindre buss trafikera den framtida
blockerade sträckan.

Vi behöver väl inte tillägga, vad vi tycker om denna hantering. Vi förstår väl att gatan måste förbättras där den är dålig och det verkar vara smart att också ordna med ledningar i gatan, men man måste faktiskt informera medborgare och andra om vad som gäller.

Hoppas på ett klargörande, för vi är många som undrar

Vänligen
Barbro och Kurt Boström

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).