PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Underhåll av idrottshallen i Landskrona

Vi socialdemokrater är oroliga för att politiker som sitter och styr vår stad inte tar vår och Landskronas invånare och framförallt föreningarnas oro på allvar. Vi kräver att det, så fort som möjligt, tas fram en utredning gällande Idrottshallens underhåll. Underhållsplanen ska visa när och hur Landskrona stad ska påbörja akuta åtgärder i idrottshallen. Vi anser att renovering av idrottshallen är lika viktigt som alla andra objekt i Karslundsprojektet.

Vi tycker det är väldigt viktigt att man har renovering av IH med i Karlslundsprojektet. Läget är däremot akut, då vi har en idrottshall som förfaller varje dag.

Underhållsbristen på idrottshallen har även miljöförvaltningen utpekat. Deras tillsyn visar att det finns fukt på flera ställen i hallen. Om underhållsbristen har Landskrona Direkt, HD och Landskrona
Posten skrivit om vid flera tillfällen. Trots detta har kommunen varken åtgärdat eller påbörjat en utredning av renovering.

Jag delar föreningarnas oro som i nuläget har sina aktiviteter i idrottshallen. Läget är akut och ordinarie underhållsarbete räcker inte. Jag anser att vi behöver en extra satsning på idrottshallen
redan nu, eftersom förfallet är stort. Idrottshallen är en viktigt arkitektoniskt pärla i Landskrona.

Med detta som fakta anser jag att det är hög tid att omgående ta fram en underhållsplan av hallen.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).