PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Trygghetsboendet Käglan 

Svar till Jenny Tillander (s)

Trygghetsboendet öppnades på våren 2018 och blev Landskronas första trygghetsboende. Landskronahem skrev ett avtal med staden, som ansvarade för en s.k. aktivitetsledare. 

Landskronahem erhöll ett bidrag på ca 2 mkr för att anpassa av befintlig fastighet efter de kriterier som gäller avseende trygghetsboende dvs. tillgänglighet, lägenhetsstorlekar och gemensamhetslokaler. Av inlägget kan man få uppfattning att bidraget i huvudsak är kopplat till en aktivitetsledare, vilket naturligtvis inte är fallet.  

Kort efter öppnandet anställdes en bovärd som aktivitetsledare. Hen var disponibel för hyresgästerna fyra timmar om dagen. Bovärden anordnade aktiviteter fem dagar i veckan med hyresgästerna: Det handlade om gemensamma pratstunder, sällskapsspel, bingo och plantering av växter. 

Hyresgästerna önskade att lokalerna skulle anpassas ytterligare.  Utformningen av detta gjordes tillsammans med aktivitetsledaren och genomfördes av Landskronahem kort därefter. 

Även Landskrona stad tillsatte aktivitetsledare under perioden genom att anställa två medarbetare som gjorde aktiviteter tillsammans med de boende. Dessa var på plats två timmar om dagen tre dagar i veckan. 

Alla boende erbjöds också att delta i samtliga aktiviteter på stadens ”träffpunkt” ca 100m från Käglan med möjlighet att få hjälp med att ta sig dit. Träffpunkten erbjuder aktiviteter på både för- och eftermiddag inkl. lunchservering alla dagar i veckan. Syftet med verksamheten är att skapa trygghet och förebygga ensamhet. 

Med dessa åtgärder har Landskronahem tillsammans med Landskrona stad försökt leva till hyresgästernas förväntningar. De problem som nu framkommit kommer vi att ta upp dels i dialog med hyresgästerna i, men självklart också i diskussion mellan omsorgsförvaltningen och Landskronahem. Detta sker redan denna vecka. Målet är att alla inblandade ska vara nöjda. 

Kenneth Håkansson (-) ordförande Landskronahem

Jan Allan Beer (L) ordförande Omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).