PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Trista jämförelser

De flesta klagomål är berättigade ur ett eller annat perspektiv. Men det finns ingen anledning att  gnälla om ”vad andra fått”. Särskilt inte om saker som är förhållandevis små i en stad med 45.000 invånare.

Jag är dåligt insatt i konsthallens kafé, men det borde naturligtvis gå att servera kaffe där. Och jag förstår Håkan Lans, i synpunkten om att den utgör en oas. Det ligger väldigt fint i parken med utsikt mot slottet. Jag tycker det är uselt om kommunen på något sätt misshandlar detta kafé. Det saknas all anledning och kan knappast handla om belopp värda att tala om.

Men nått samband med BoIS finns inte. Om två personer drabbats av en stor oförätt vardera, blir deras utsikter att få upprättelse inte bättre av att gnälla på varandra. Så att säga. Det är andra som vill att man skall börja resonera på det viset.
 
Jag är vidare lite oklar över vad Håkan Lans avser med ”tunnelprojektet”. Handlar det om en andra fast förbindelse över Öresund ? Eftersom detta (och särskilt gällande persontågstrafik ) är den bästa lösningen ur alla perspektiv, får den dörren absolut inte slås igen. Alla tåg från Oslo och Göteborg (etc) ner till Helsingborg kommer nå Köpenhamn påtagligt fortare via ”Varvsudden – Nordhavn” , än via en HH-tunnel. Vidare skulle en förbindelse som medger både cirkulär trafik runt Öresund och tåg norrifrån , bli ytterst svår att konstruera.

Dessutom kommer den Metrolinje (M4 eller ”Havelinjen” vars första del invigs nästa år [från Orientkaj i inre Nordhavn]) som senare kommer byggas ut via eleverade spår kunna utnyttjas genom att dra spåren från Landskrona parallellt [från Oceankaj i Yttre Nordhavn] – och dessutom blir denna dragning relativt enkelt att ansluta till det danska järnvägsnätet i god tid före Østerport.
(M.a.o. cirkeltrafik Landskrona Södra – Nordhavn (?) – Østerport – Nørreport – København H – Ørestad – Tårnby – Kastrup Lufthavn –
Hyllie – Trianglen – Malmö C – Lund – Kävlinge – Landskrona Södra , medsols och motsols. Och 6-7 stationer på varje sida.

Därmed kan Danmark också bli ”befriade från” förseningar orsakade av snö längre norrut, påkörda älgar och rotvältor i granskogarna etc. Det kommer givetvis även att gå direkttåg från Ängelholm/Helsingborg samma väg i Köpenhamn – och sen vidare mot endera Bornholmsfärjorna i Ystad eller mot Eslöv – Höör – Hässleholm. (Båda via Malmö , men tåg mot Ystad via Svågertorp, varifrån man enkelt når Malmö C / Triangeln, t.ex genom den nu ringtrafik som redan har öppnats i Malmö. Och detta gäller bara ett mindre antal av alla tåg på den existerande bron)
 
Tyvärr schabblades det ursprungliga förslaget om järnväg Landskrona – Köpenhamn bort, genom ensidighet i planeringen, dvs förslaget Danmark sa nej till, bidrog enbart till problem på den danska sida. Grundtanken är dock sund, medan man Helsingborg istället bör ta tag i frågan om det eländiga enkelspåret norr om Knutpunkten.
 
Ska jag peka på någon besparing är det enkelt – detta ombyggeri ”från ingenting” till ”ingenting annat” – och märkliga stenblock t.ex.  (Fruktar vi en lastbilskapnings-massmördare , så står dessa block och stenkulor knappast på platser där folksamlingar uppstår ändå. Det är mest bara fult – och att upphöra med dito byggerier, skulle ge miljoner till annat, som t.ex till konsthallens kafé. 

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).