PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Treklövern tar ansvar för våra äldre

Treklövern har tillsammans med Centerpartiet arbetat fram ett förslag gällande avgifter och hyror inom omsorgen. Om vårt förslag antas av fullmäktige innebär det en normalisering av avgifterna i Landskrona. Vi kommer fortfarande att ligga på en låg eller medelnivå jämfört med 32 andra skånska kommuner.

På en punkt skiljer vi oss från de flesta andra skånska kommuner: Vi har ett högre förbehållsbelopp, d.v.s. det belopp som man ska ha kvar i börsen när hyran är betald. Ett
exempel: Har en person 11.000 kronor i nettoinkomst och en hyra på 5.500 kronor i månaden behöver inte denne betala en enda krona för hemtjänst eller larm. Den äldre ska ha 5613 kronor kvar i börsen när hyran och alla avgifter till omsorgsförvaltningen är betalda Socialdemokraterna har gång på gång falskeligen hävdat att ”alla brukare oavsett
inkomstnivå får betala minst 570 kronor per månad”

Detta påstår alltså (S) trots att ett enkelt telefonsamtal till förvaltningen hade tagit dem ur den villfarelsen. I bästa fall beror det på okunskap och slarv, i värsta fall är det en medveten desinformation i syfte att skrämma upp den äldre generationen.
Socialdemokraterna säger också att de vill att omsorgen ska skattefinansieras i stället för att höja avgifter. Vi är helt överens med (S) om att skatter ska vara den viktigaste inkomstkällan, vilket också är fallet. Drygt 90% av omsorgens budget kommer från skatter, men vi anser att om man har råd är det också rimligt att man betalar en del av sina kostnader. Under tolv år, fram till 2007 styrde (S) Landskrona. Under denna tid hade man en avgift för larmen och tog inget som helst initiativ för att ta bort den avgiften. Nu är man helt plötsligt gratislarmens stora förespråkare. Vad kan detta bero på?
Jo, givetvis på att man inte förmår ta ansvar och vara med om att fatta måttligt populära beslut.

Däremot tar treklövern och centern ansvar för stadens väl och ve. Ofta innebär det att vi fattar beslut som uppskattas av medborgarna, men ibland måste vi fatta beslut som inte
upplevs som positiva hos allmänheten. Kortsiktiga, populistiska förslag är sällan vad som är bäst för vår stad.

Jan Allan Beer (L) ordförande omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C) ersättare omsorgsnämnden, ledamot fullmäktige

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).