PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Träden utmed Erikstorpsvägen

Jag blev glad när Länsstyrelsen och mark-och miljödomstolen räddade träden där. Men såg sedan att det bara gällde 13 träd. Allen fortsätter ju sedan runt hörnet med ytterligare ett 30-tal träd. Min fråga till Johan Nilsson är därför: Är även dessa träd i farozonen? Jag tror inte att landskronaborna är medvetna om att det är en stadsgata med höghus på båda sidor ni vill skapa och samtidigt ta bort ytterligare grönområden.

Sedan vill jag tacka Niklas Karlsson för att han uppmärksammar trafiksituationen på E6:an.
Ständiga olyckor med lastbilar oftast inblandade.

Mona Nilsson

 

Svar på Direkten

Allén utmed Erikstorpsvägens öst-västliga riktning kommer ingå i det stora naturområde som löper genom den nya stadsdelen Norra Borstahusen.

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
Stadsbyggnadsförvaltningen

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).