PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Till Hellman igen

Jag debatterar inte egna problem här. Medan du, nästan lite som Hamas och PLO under den värsta intifadan på Västbanken, använder just barn i din argumentation. Oseiöst. Det tycks sammantaget som att barn på andra gator i Landskrona som riskerar bli utsatta för trafikolyckor liksom inte är värda lika mycket som där du råkar bo.
 
Jag har f.ö. varit där och tittat just när skolbarn kommer hem, omkring kl 14:50 till 15:15. Jag såg faktiskt bara en cyklande tonåring – och ingen tvärsäker fortkörning heller. Jag jämförde med korsningen Fröjdenborgsgatan / Öresundsgatan samma tid dagen efteråt. Med resultat 6 eller 7 mellanstadiebarn som cyklade, och ytterligare två grupper a 5-7 barn som promenerade där – och åtminstone bussen borde dra ner på tempot där, tycker jag. Buss och taxi kör ofta stressat och påtagligt för fort. 
 
Räcker inte resurserna till, kan inte alla få precis som de vill ha det. Men polisen hade en ovanligt stor trafikrazzia på Ringvägen i sydgående riktning (vid Weibulls fd trädgård). Eftersom precis alla stannades tror inte det hade med hastigheterna att göra.
Jag utesluter inte det finns en trafikgalning i stan, men tvivlar på att denne kraftigt överträder hastighetsgränserna mer än bara på Malmövägen.
 
På Almstigen satte vi för 25 år sedan, upp egna skyltar ”BARN – kör sakta !”  – ett tips.

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).