PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Tankar kring osäkerheten i Landskrona 

Det som skett senaste tiden har skakat invånarna i Landskrona och skapat osäkerhet hos dem. Att känna sig trygg när man rastar hunden, går till jobbet eller går till närmsta affär ska vara något som är självklart i staden man bor i. Trots att säkerheten är en fråga som polisväsendet är ansvarig för bör även kommunen bidra med någonting som minskar osäkerheten. Genom t.ex. skolan, socialtjänsten, föreningar, fältarbetare och liknande. Vi måste alla arbeta mot samma mål för att kunna möta de utmaningar som staden står inför. 

Mina egna tankar angående den utveckling som skett på senare tid är att vi som kommun bör arbeta mer med fokus på just skola, fritid och sysselsättning för våra unga. Vi som kommun måste bli bättre på att fånga upp utanförskapet.  Vara mer uppmärksamma på vad våra ungdomar sysselsätter sig med och vart de befinner sig. Att staden investerar mer i föreningar och fritidsverksamhet och att ännu mer personal som arbetar på fältet för att bli en länk mellan staden och polisen.

Vi måste ge ungdomarna ett alternativ till kriminalitet.

Vänligen,
Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).