PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sydkustleden och andra cykelfrågor

Cykelturism växer snabbt. Bra förhållanden för cykling är en viktig del för att locka fler turister till Landskrona, men det är också viktigt för att öka intresset för cykling för våra egna invånare. Det främjar både människors hälsa och vår miljö. Vi kan se att Kattegattleden mellan Helsingborg och
Göteborg varit en stor succé, och jag har själv cyklat delen Helsingborg – Båstad i 2 etapper. Cykelvägarna är bra, tydligt skyltade och sammantaget är det lysande reklam för cykelturismen och för de kommuner som vägen passerar.

Nu skall det bli en invigning av Sydkustleden i Landskrona, men i verkligheten har ännu ingenting hänt. Enligt Skånes cykelplan är vägen Häljarp – Saxtorp klassad som bland de farligaste i Skåne och vägen Häljarp – Barsebäck är också väldigt dåligt lämpad för cykling, Det är framför allt riskabelt för familjer och barn samt vid dålig sikt att befinna sig på dessa vägar.

Det är därför utmärkt att Sydkustleden enligt kartorna skall gå Tallvägen – Parkstaden – Sjögårdsvägen – Scoutvägen och Stora Byvägen, men det krävs en skyltning NU och det krävs en del andra mindre billiga åtgärder. Bland annat måste det till en beläggning på en liten del av Sjögårdsvägen. Det blir ju extremt pinsamt om inget är gjort när invigningen hålls, och dessutom är det dålig reklam för Landskrona om den här leden uppfattas som betydligt sämre än andra cykelleder.

Långt ifrån alla cyklar på Sydkustleden, men för kortare utflykter är vägen ut mot Barsebäck väldigt vacker. I kommunens cykelplan står det att bron över motorvägen är olämplig och att man istället bör cykla genom Saxtorpskogen (ungefär samma cykelväg som Sydkustleden, men med Örebyvägen fram till tunneln under motorvägen vid Välanvägen). Trots detta finns det fortfarande skyltar som visar att man ska cykla till höger när Tallvägen kommer fram till Barsebäcksvägen. Tävlingscyklister och elitmotionärer kommer fortsatt att cykla på Barsebäcksvägen och det är helt nödvändigt med ett förbud mot tung genomfartstrafik.

Om vägen Häljarp – Saxtorp är olämplig för normala cykelturer, så är naturligtvis hela sträckan Häljarp – Saxtorp – Dösjebro ändå mycket värre. Här bör man relativt lätt få till en cykelväg via Häljenäsvägen och Tågerup genom att söka samarbete med markägarna. Viktigast är nu att se till att starten på Sydkustleden sker med flaggan i topp. Det är möjligt, men det krävs, att något händer NU.

Björn O Persson (M)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).