PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sverige toppar sorglig lista

Sverige och antal döda i covid-19 per miljon invånare
 
Enligt https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/ finner man bl.a. följande mycket sorgliga siffror per 12:e juni:
 
* Sverige       472 döda per miljoner invånare
* Tyskland      106
* Danmark      102   
* Finland          59
* Estland          52
* Norge            45
* Polen            33
* Litauen          26
* Lettland         14
 
Sverige toppar ÖVERLÄGSET denna sorgliga lista över oss själva samt samtliga våra grannländer (utom den ryska Kaliningradenklaven)
 
Några jämförelser till, från de stora och tidigt drabbade europeiska länderna:
 
* Belgien              844
* UK                    620 
* Italien                565
* Spanien             580
* SVERIGE          472
* Frankrike           437
* Nederländerna    350
 
Alla Europeiska länder utom Belgien, UK samt Italien och Spanien har klarat sig bättre än vi har gjort!
Det finns ingen rimlig anledning till att Sverige hamnat så här högt, och varje dag närmar sig Italien och Spanien.
Och nu har smittan börjat få fäste även i Skåne !!
Enligt https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/fordjupad-lagesbild/#Avlidna har 225 skåningar avlidit i covid-19, vilket motsvarar ca 166 döda per miljon. Bättre än riket totalt, men likväl numera sämre än våra grannländer på övre listan.
 
Och regeringen har nu beslutat att tillåta resor inom riket hur som helst. Med mer död som förmodat resultat! Detta samtidigt som svenskar inte kan resa någonstans alls i princip (för så vida man inte vill sitta 10-14 dagar i karantän först förstås).
 
De höga talen i norra Italien och stora delar av Spanien kan förklaras av att de drabbades först, och att ingen riktigt visste något om denna helt nya sjukdom.
I Sverige har man vägrat ta till med hårdhandskarna efter behov. Och fortfarande hör vi detta käbbel om ansiktsmasker! Och ingen har pedagogiskt förklarat syftet med ansiktsmasker heller!
 
Dvs – att om alla ombord på ett tåg, eller kunder och kassörskor i en affär, så sprids smittan INTE vidare. Inte ens med dåliga masker.
Det handlar till viss del om att skydda sig själv – men huvudsakligen om att skydda andra.
Många tyska städer har påbjudit ansiktsmask ombord på all form av kollektivtrafik – med nära nog totalstopp för vidarespridningen som effekt.
Detta är sannolikt också huvudorsaken till de relativt låga dödstalen i Kina. I hela Östasien bär man alltid ansiktsmask om man så bara är (eller har varit) lite småförkyld.
 
Vi borde heller inte givit allt ansvar på EN enda person, utan gjort som i många andra länder, bildat ett råd av experter (som virologer, immunologer, infektionsspecialister, matematiker epidemiologer etc)
 
Sverige inklusive regering, opposition och riksdag har misslyckats – och politiskt bör naturligtvis inte de få som har vågat kritisera regeringens passivitet kritiseras!

Ett påbud om ansiktsmasker ombord på all kollektivtrafik, och i affärer, ett stopp för onödigt inrikesresande på distanser (länsgränser får inte passeras utan rimlig anledning)
samt införa ett bredare expertråd vore rimligt. Inom Europa avtar smittan nu nästan överallt – men fortsätter vi i Sverige att göra ingenting annat än att bråka om  ansiktsmaskernas kvalitet, så har vi bara sett början på detta.
   
Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).