PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Torkild Strandberg Kommunstyrelsens ordförande

Tack för ditt svar Torkild Strandberg. Jag vet hur lagstiftningen (EBO) fungerar så det behöver du inte upplysa mig om. Min fråga till dig var om empatin kan ta en paus. Vad som hänt med liberalerna som numer inte känner empati. Så har det inte varit historiskt utan arbetarrörelsen och liberalernas föregångare gick i armkrok för rösträttens införande i Sverige och alla människors lika värde. Vad har hänt? Har människovärdet tre dimensioner? En för människor födda i Sverige och en annan för människor födda utanför Sverige och deras barn och de som söker skydd i Sverige? Tycker du verkligen att Du skall bestämma var människor bosätter sig? Som liberal. Skulle du också som liberal vilja bestämma var de rika skall bo? Vill du inte skapa ett samhälle där alla är välkomna, där empati råder?

Landskrona har en historia av empati, som visade sig efter andra världskrigets slut. När de vita bussarna kom från koncentrationslägren till vår stad.
Landskrona bygger bostäder som aldrig förr, anser Du att dessa bostäder är ett utsatt område och vad gör ditt parti för att människor inte skall leva i utsatta områden eller leva i socioekonomiskt svaga områden i Landskrona? Staden är delad! Du och ditt parti har styrt Landskrona under lång tid tillsammans med den övriga borgerligheten. Varför har ni inte löst problemen? Är det brist på vilja eller brist på kompetens?

Människor känner sig inte trygga i din och borgerlighetens Landskrona. Kan det vara så att ni tycker att det är bekvämt att göra ingenting eller är det en politisk vilja att göra ingenting!? Svenska nyheter tog upp det absurda att hela Landskrona och Helsingborg är utsatta, som SVT visade i helgen.

Min fråga till dig var om du anser att empatin kan ta paus! Jag undrar fortfarande vilken värdegrund du och borgerligheten står för i Landskrona? Är din tro på nyliberalismen så stor att människor inte finns? Nej vägen till en ny framtid gör vi tillsammans så vi får ett samhälle för alla och skyddar dem som behöver skydd.

Claes Glader

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).