PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Stefan Olsson (SD) och Göran Nyström

Hur kan man vara med i Centerpartiet och tycka om kärnkraft? Förklaringen är att jag delvis vuxit upp i ”ljuset” av Ringhals kärnkraftverk men också att jag stannat kvar vid energiöverenskommelsen från 2009. Faktum är att min/ vår föräldrageneration har byggt upp en elproduktion som betraktades som bäst i världen. Kärnkraft som baskraft, vattenkraft som reglerkraft och med kraftvärme (el-värme) när det blir riktigt kallt. Vi har varit försörjda med stabil och billig el oavsett om det är kallt eller varmt.

Kärnkraftsomröstningen 1981 kom i skuggan av olyckan i Three  Mile Island där ingen människa blev skadad. Tekniken fungerade precis som det var tänkt med enbart materiella skador som följd.

Märkligt att vi hade en folkomröstning efter knappt 10 år med kärnkraften medan vi nu har ytterligare 41 års mycket god erfarenhet. Men fortfarande lutar sig rikspolitikerna mot resultatet av folkomröstningen som är 41 år gammal.

Vad blev beslutet? Jo att kärnkraften skulle läggas ner när ersättningskraft finns tillgänglig. I Energiöverenskommelsen från 2009 släppte Centerpartiet sitt gamla krav på att kärnkraften skulle avvecklas. Tvärtom blev resultatet att gamla kärnkraftverk skulle kunna ersätta av nya men begränsat 10 stycken.

Kärnkraft är det bevisat säkraste sättet att producera elkraft. Kärnkraft är till och med säkrare än vindkraft och solenergi. I hela världen har kärnkraften under 70 år varit orsaken till att ca 90 personer avlidit eller kommer att avlida enligt Forbes Magazine. Alla avlidna hänförs till olyckan i Tjernobyl som saknade all västerländsk säkerhetsutrustning.

Men är vindkraft lika miljövänligt som det låter? Statliga Vattenfall har beräknat att ett kärnkraftverk under hela sin livscykel dvs byggnation, drift och rivning motsvarar ett utsläpp av koldioxid på 4 gr/kWh. Jämförelsevis motsvarar ett vindkraftverket ett utsläpp av 12-14 gr/kWh (fossilgas ca 480 gr och kol ca 900 gr/kWh).
I detta perspektiv kommer nedstängningen av kärnkraften att förorsaka ökade utsläpp av klimatgaser om man ersätter kärnkraft med vindkraft. Vindkraft kräver också en ersättningskraft för när det inte blåser. Det är därför vi inte kommer att behöva ett oljekraftverk i Karlshamn utan många. Precis som om rädslan för koldioxiden nu är borta!
Miljöpartiet har hela tiden varit emot kärnkraften. När MP kom in regeringen 2014 måste man ha fått fritt spelrum i energipolitiken. Man blev på det klara med att stänga kärnkraftverken inte skulle bli gratis utan mötas av kompensation från ägarna av kärnkraftverken. Av denna anledning tillkom effektskatten 2014 men bara på kärnkraft. Effektskatten höjdes successivt fram tills dess Vattenfall protesterade och informerade om att all kärnkraft nu är olönsam. Vattenfall menade att nu lägger vi ner all kärnkraften.

En överenskommelse kom till stånd om att lägga ner fyra kärnkraftverk – två i Ringhals och två i Oskarshamn. Det är så det politiska mantrat uppkom.
Kärnkraften lägger ner sig själv eftersom den är olönsam. Att påstå att kärnkraften lades ner av ekonomiska skäl är djupt ohederligt för att inte säga en ren lögn.

Jag lägger en länk till Solcellskollens podcast där Miljöpartiets Lise Nordin ”skryter om” hur det gick till att lägga ner kärnkraften.
https://solcellskollen.se/podcast/lise-nordin-om-vad-som-komma-skall-ienergipolitiken

Att kärnkraftverken skulle vara i dåligt skick och dyra att rusta upp är också gravt felaktigt. Alla de sex kärnkraftverk som är i bruk är upprustade enligt kraven för generation tre. Även de nedlagda Ringhals 1 och 2. Det innebär att de är upprustade med oberoende härdkylning. Så för Ringhals 1 var det bara ett godkännande som saknades.
Uppenbart har Socialdemokraterna låtit Miljöpartiet hållas för att få behålla makten. Dessa båda partier är lika ansvariga för nedläggning av fyra kärnkraftverk. Inte heller resten av regeringsunderlaget är utan skuld.

Det vi också fått höra till leda är att det billigaste sättet att producera el är via vindkraft. Märkligt när kärnkraften kan producera el för ca 25 öre/kWh medan
vindkraften behöver minst 40 öre/kWh. Då finns inte systemkostnaderna inräknade. Jag har genom en motion påpekat vikten av att även vindkraften måste ansvara för sin del av nätstabiliteten. Denna motion hoppas jag att alla i fullmäktige kommer att stödja.

Jag har bett politiker om kalkyler om vindkraftens kostnader utan att ha fått några. Hänvisar till Swecos utredning från 2015.
https://www.skekraft.se/wp-content/uploads/2017/08/Sammanfattningrapport-100-procent-fornybart.pdf

I förslaget med 100% förnybart finns reservkraft av fossilgas motsvarande 5,5 kärnkraftverk och efterfrågeflexibilitet motsvarande 2 kärnkraftverk. Det här
med att man ska dammsuga på natten och inte på dagen. Kostnaden för 100% förnybart kommer att hamna på 1650 miljarder kr. Men det var före batterifabriken och fossilfritt stål.

För att förstå summan 1650 miljarder motsvarar det kostnaden av att bygga ca 40 nya kärnkraftverk. Eller om Tyskland hade valt att bygga kärnkraft i istället för vind och sol hade de nu kunnat lägga ner alla kolkraftverk och inte behövt någon rysk gas och varit koldioxidfria.

Om det blir riktigt kallt räknar alla länder runt Östersjön att köpa el av varandra. Det kommer inte att gå för det är bara Norge som har el att sälja.
Enda möjligheten att rädda elnätet kommer att bli att stänga av elnätet områdesvis.

Vi har bara sett början på kraftigt växlande elpriser. När det blir kallt kommer elpriserna att rusa. Vi riskeras att drabbas av samma energifattigdom som
särskilt drabbat England. Människor fryser ihjäl därför att de inte har inte råd att värma sina hus när elpriset kan stiga upp mot 30 kr/kWh.

Vi får lära oss att framtiden är elektrisk. Men varför göra att för att minska elproduktionen och samtidigt öka skatten som nu är ca 50% av elkostnaden?
Det är en mental politisk ”härdsmälta”!

Sven Svederberg (C)
Ven

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).