PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Stefan Olsson (SD)

Välfärdens resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst.

I valrörelsen 2014 var Sverigedemokraterna tydliga med att de ville ha en begränsning av vinsterna i välfärden. Sedan dess har någonting hänt. Sverigedemokraterna har blivit vinstintressets parti. De står nu för en linje som går ut på att fler uppföljningssystem ska höja kvalitén i välfärden. Något som i praktiken kommer att innebära att lärare, undersköterskor och läkare får ännu fler blanketter att fylla i.

Vi vet att det som behövs är mer tid med elever och äldre i välfärden – inte mer administration, fler inspektioner och fortsatt stora vinster till utländska riskkapitalbolag. Vi vet det, liksom 8 av 10 medborgare i Sverige som tycker att det behövs en vinstreglering i välfärden.

Offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukare, patienter och elever till godo. Med den nuvarande regleringen av välfärdssektorerna används inte medlen på ett sådant sätt.

Oreglerade vinstincitament riskerar att gå ut över verksamhetens kvalitet. En reglering som innebär att vinstjakten som incitament försvinner från offentligt finansierad verksamhet i välfärdssektorn gör att medlen stannar kvar i verksamheten, vilket ger förutsättningar för att t.ex. anställa fler lärare i skolan och mer personal inom omsorgen. Varför är Sverigedemokraterna mot det?

På den yttersta högerkanten i svensk politik trängs många, som vill ha maximal avkastning till de börsnoterade jättar som växer i svensk välfärd. Det är orimligt att Sverige är det enda landet i EU som tillåter fria vinstuttag från skolan.

Efter flitig uppvaktning från riskkapitalister och andra kommersiella aktörer med intressen i den svenska välfärden har Sverigedemokraterna tvärvänt. De beskriver plötsligt att vinst inte är något problem, och de säger att det är ett ”övergrepp” att stoppa läckaget av skattemedel till utländska skatteparadis.

Det är dags för Sverigedemokraterna att stå till svars för sina ställningstaganden om fortsatt fritt vinstuttag i svensk skola och omsorg – en större kontrollapparat som slår hårt mot professionen – och fortsatt flathet gentemot de riskkapitalister som har växt sig stora i svensk välfärd.

Så därför frågar jag dig, Stefan Olsson (SD) varför du och Sverigedemokraterna har vänt i frågan när 80 procent av befolkningen likt oss vill se begränsningar av vinster i välfärden?

Jonas Esbjörnsson (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).