PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Stefan Olsson

Det är det jag skriver. Vi socialdemokraterna prioriterar Omsorgsnämnden, ni i SD låter KS prioritera.
Ni föreslog hyreshöjning med motivering att pensionsmyndigheten skulle betala hyreshöjningar och inte de äldre.
I mitt inlägg visade jag att så är inte fallet. Även för de med små inkomster kommer en hyreshöjning och om pensionsmyndigheten inte betalar får antingen den enskilde eller kommunen betala. Men eftersom ert förslag om att omsorgsnämnden skulle höja hyran på halvårsbasis med 3,5 miljoner kr gick igenom, får nu andra äldre på särskilt boende ta den hyreshöjningen.

Jag är fullt medveten om vad ett förbehållsbelopp är. Det var vi Socialdemokrater som beslutade att förbehållsbeloppet i Landskrona stad skulle vara högre än det lagstadgade. Därför att vi tycker att de äldre skall kunna leva ett värdigt liv.

Skall vi slå vad Stefan Olsson att det inom denna mandatperioden kommer Treklöver som idag har egen majoritet kommer att sänka förbehållsbeloppet till det lagstadgade, och du och jag kommer inte att kunna göra något åt det.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).