PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Pontus Eriksson – Ny ishall behövs!

I en insändare här på Planket påstår Pontus Eriksson att det inte finns något behov av att bygga en ny ishall i Landskrona. Något raljerande tar han upp att det finns de som vill ha en bakhoppningsbacke, bandyplan etc. Den typen av retorik får stå för Eriksson.

För oss Moderater är det oerhört viktigt att det finns ett rikt idrottsliv i vår stad, och idrott främjar hälsa, kamratskap, skapar glädje och är förebyggande inom så många olika områden. Det gör att riskerna för socialt utanförskap minskar.
Vi hade gärna sett att ett privat bolag skulle ha byggt, inte bara en ny ishall, utan även gjort stora investeringar i Karlslundsområdet med flera nya anläggningar, men nu blev det inte så. Landskronabornas en gång sina fina idrottsområde måste rustas upp, och i vissa fall blir det nödvändigt med nybyggnation. Ishallen är ett exempel på detta. Den befintliga ishallen byggdes år 1958 och då hade kommunen mindre än 30 000 invånare. Efter 63 år och en befolkningsökning med 50 procent kan det vara på sin plats med en ny ishall.

Eriksson påstår också att det inte finns något behov av en ny ishall. Istället för att föra fram osakliga påståenden så borde Eriksson kanske ha tagit kontakt med Landskrona hockey eller de två konståkningsföreningarna som ständigt brottas med
att få istider. För att få ihop schemat har man blivit tvingad att erbjuda väldigt sena istider till barn, och det är givetvis inte bra. Dessutom har allmänhetens åkning fått minska eftersom klubbarnas behov har ökat.

Vi ser med tillförsikt fram emot att Landskrona kommer att utvecklas som en idrottsstad och ishallen kan vara startskottet för detta.

Peder Alberoth (M)
Torbjörn Brorsson
(M)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).