PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Örjan Kristiansson

Jag delar din frustration över de brister som just nu är tydliga i skötseln av det offentliga rummet. Jag tackar också för ditt engagemang när det gäller att belysa detta och viljan att komma till rätta med problemen.

Landskrona Stad har, och ska ha, höga ambitioner när det gäller skötseln av gator, parker och grönområden. Vi har en vacker stad. Vi som bor här är vana vid en hög nivå av skötsel och personalen brukar känna stolthet för våra vackra välskötta miljöer.

Jag kan konstatera att vi för närvarande inte lever upp till de förväntningarna. Precis som du också konstaterat ligger staden efter med arbeten som rör till exempel asfaltering, återställning efter arbeten, maskinsopning av stadens gator och en hel del annat.

Skälen till detta är många.  I samband med att personal inom den tekniska avdelningen slutat och nya börjat har vi tappat i kontinuitet och upphandlingar av arbeten har överklagats. Staden arbetar nu intensivt med att komma i kapp i arbetet och detta är inte okomplicerat. Asfaltsupphandlingen är föremål för överprövning och likaså maskinsopningen av stadens gator. Det innebär en försening för stora delar av vårt arbete som vi dessvärre inte råder över.

Vi är i ett pressat läge där vi behöver tid för att komma i kapp. Samtidigt ska vi säkerställa att vi inte hamnar här igen. För att det ska hålla över tid behöver vi se över sättet vi organiserat oss på. Är det optimalt, eller är det dags att göra ett omtag?

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi alla har samma målsättning: Det offentliga rummet ska vara inbjudande och välskött, både för oss som bor här och för besökare.

Mattias Adolfsson (L)
ordförande Teknik- och fritidsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).