PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Marko Huttunen

Svar från Gatu- och parkavdelningen på insändaren ”Tora – vad kan och bör kommunen göra åt bilkaoset i sommarstaden?”:

Teknik- och servicenämnden är ansvarig väghållare i Landskrona stad och ansvarig för trafiksäkerheten.

Vi driver ett ständigt pågående utvecklingsarbete avseende framkomlighet och trafiksäkerhet.

Just nu händer det väldigt mycket i Landskrona stad med fysiska förändringar i gaturummet. Ett flertal projekt pågår som helt, eller delvis, syftar till ökad säkerhet. Byggnationerna syftar även till att öka de estetiska värdena i stadsmiljön och främja arbetsmiljön för våra anställda som sköter om vår vackra stad. Vi hoppas såklart att allmänheten har förståelse för och överseende med att dessa byggnationer under perioder inskränker på det annars öppna och tillgängliga offentliga rummet.

Vi eftersträvar en balans mellan tillgänglighet för de olika trafikslagen och att försvåra framkomlighet för specifika trafikslag, för att uppnå en säker trafikmiljö. Fysiska hinder kan vara nödvändiga i vissa fall men kan även innebära problem för cyklister och fotgängare. Ett exempel på en nära förestående åtgärd är att det kommer att anläggas höj- och sänkbara pollare på strategiska platser i stadskärnan för att kunna hantera trafikmiljön bättre. Det är dock varken möjligt eller för den skull önskvärt att bygga bort alla möjligheter att begå trafikförseelser.

När sådana ändå sker är det polismyndighetens uppgift att beivra dessa och stadens parkeringsvakter att hantera felparkerade fordon.

Mvh
Niklas Geidenstam
Avdelningschef Gata/Park

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).