PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Marie Hansson om IES

Vi glädjer oss åt att du och dina barn trivs med skolgången. Vi trivs också väldigt bra med våra barnbarns skolgång i den kommunala skolan.

Du anklagar oss för en massa faktafel, som du sedan inte kan motbevisa. Du kommer inte själv med egna fakta.
Du hävdar att vid intagning till IES gäller endast kötid, trots att det inte finns någon insyn i deras antagningsprocess. Vi har inte kunnat hitta någon sådan redovisning.
Samtidigt motsäger du dig själv när du säger att det nu är skönt att slippa ”stökiga” elever, som ”stjäl” extratid och resurser. Man får då anta att dessa sorterats bort? IES hävdar att det är deras pedagogik med ”ordning och reda” som skapar lugn och ro. En utredning av Jonas Vlachos (nationalekonom och skolforskare vid Uppsala universitet) visar att när en skola uppvisar goda resultat är det till största del beroende på elevselektionen. Enligt utredningen har 71 % av IES elever föräldrar med eftergymnasial utbildning, jämfört med 53% i den kommunala. Detta är känt sedan gammalt i flera andra utredningar.

Vi är två legitimerade lärare med mer än 60 års yrkeserfarenhet tillsammans och har under lång tid arbetat med sk ”stökiga” elever. Vi vet att dessa elever ”stjäl” extratid och skapar oro i en stor grupp. Inga ”Mr”, ”Mrs”, ”Ms”, skoluniformer och budord à la IES hade ändrat på dessa elever. Vi har också arbetat med elever med stort behov av särskilt stöd. Nästan inga av dessa elever hade fungerat i klasser med 31-32 elever. Många hade klarat sig utmärkt i mindre klasser.
Vad det gäller läxhjälp och personaltäthet vet vi att IES var den friskola som fick mest pengar – 47 miljoner – i statsbidrag 2016 för att förbättra verksamheten, t ex till läxhjälp, extra personal etc. Samtidigt delade man ut 45,6 miljoner till aktieägarna. (Enligt granskning i Lärarnas Tidning ”Miljoner i bidrag-miljoner i vinst” 13 dec 2017).
Att IES är den skola som ger flest glädjebetyg finns det forskningsrapporter om. Rapporten heter ”Trust-based evaluation in a market-oriented school system” och är skriven för Institutet för näringslivsforskning.

Vi hoppas att det framgick av vår insändare att det var de ekonomiska bidragen/våra skattepengar till riskkapitalisterna som var det väsentligaste. Här ser vi en klar skiljelinje mellan regeringspartierna, v kontra alliansen, SD.

Vad det gäller behöriga lärare, dvs legitimerade lärare,så bestämde alliansregeringen att man skulle införa lärarlegitimation för att säkra undervisningskvaliteten. Vi anser att om man tummar på legitimationskravet sjunker kvaliteten på verksamheten. Icke legitimerade lärare har inte rätt att sätta betyg. ”Noga utvald” personal, som du förespråkar, är inte detsamma som legitimerad lärare. Vilka kriterier har man då använt sig av?
Frågan kvarstår:
Varför ska vi skattebetalare i Landskrona skänka riskkapitalisterna 1,5 miljoner? Pengar som din son och många med honom kunde behövt i den kommunala skolan.
När det gäller kvaliteten på verksamheten så utgår vi bara i från att om man tar emot miljoner i skolpeng, så ska verksamheten ”fan i mej” vara bra!! En självklarhet tycker vi.

Lena Nilsson
Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).