PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Line Hovrind Aslaksen (L)

Maken till strutsbeteende är sällan skådat då Ni ( Treklövern och S ) väljer strategin ”stoppa huvudet i sanden” för att slippa ta beslut som, enligt PK sfären, skulle kunna uppfattas som besvärligt!
Ynkedom de lux!

Ni hänvisar till att utredningen, genomlysningen, av organisationen Ibn Rushd ligger bakåt i tiden och att denne nu möjligtvis rättat till de fatala brister som visat sig vara återkommande i deras handlande. 

Terrorexperten Magnus Ranstorp på försvarshögskolan menar att man genom att ge denna organisation ekonomiskt bidrag så förstärker man en politiskt inriktad grupp som kan kopplas till Muslimska brödraskapets ideologiska skola oavsett om sätet är i Landskrona, Malmö eller Göteborg, ideologin är den samma.

Ibn Rushd låser ut grupper från heterogena möten, har patriarkal maktordning under religiöst beskydd.

Tror någon egentligen att gemene skattebetalare vill att deras pengar läggs på organisationer som gång på gång uppvisar dessa egenskaper och tillvägagångssätt?

Frågan som partierna ska besvara när de beslutar om denna fråga är enkel. Ska Landskrona stad stödja organisationer som har anknytning till Muslimska brödraskapet? Om svaret är ja så innebär det att de partier som ger ett jakande svar har en mycket märklig bild av hur skattebetalarnas pengar ska spenderas. Om svaret är nej så återstår det bara att upphöra att bevilja medel till Ibn Rushd.

När det gäller islamismen så saknas det neutrala ståndpunkter. Om man inte är för islamismen så är man emot islamismen. När man är mot islamismen så innebär det att man som politiker inte beviljar islamistiska organisationer skattemedel. Det går inte att referera till regelverk och policyn. Stödet till Ibn Rushd är en renodlad politisk fråga och en värderingsfråga. Nu kräver vi sverigedemokrater att de andra partierna tar ställning och berättar var de står.

Det är dags att vakna nu och sätta stopp för bidragsregnet till organisationer som verkar tvärtemot våra demokratiska värderingar!

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Lars Andersson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).