PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Lena Nilsson och Håkan Lans angående IES

Jag brukar inte ge mig in i debatter men er insändare innehåller så mycket faktafel att jag inte kan låta den vara oemotsagd. Jag är själv förälder till två barn som är elever på IES och för detta tackar jag dagligen min lyckliga stjärna. Mitt äldsta barn har tidigare gått i en annan kommunal skola i Landskrona. Det var på grund av honom vi valde att söka till IES. Han mådde nämligen inte alls bra i den andra skolan. En skola som ska vara inkluderande och till för alla som det som fint heter. Det är inte så i verkligheten. De skötsamma elever som inte är utåtagerande och tysta är de som tar stryk när allt mer resurser tyvärr måste läggas på att stävja stöket. 

Ni skriver att IES har lägre lärartäthet. Jag har inte själv några siffror på det men vår uppfattning är att vi har aldrig sett så mycket personal kring våra barn på någon annan skola. Personal som inte nödvändigtvis är lärare utan fritidspedagoger eller stödpersoner. Personal som är oerhört engagerad och leker och är aktiva tillsammans med barnen. Detta var det första som slog oss i verksamheten. 

Andelen behöriga lärare. Svaret på det ger ni själva i ert påstående – ni hänvisar till svensk behörighet. Som känt är många lärare från andra länder med likvärdiga behörigheter. Dessutom noga utvalda för uppdraget. Problemet i denna siffra ligger i hur SCB tolkar begreppet behörig lärare. 

Glädjebetygen. Just detta gör mig personligen heligt förbannad när jag läser det. Mitt äldsta barns betyg har sjunkit kraftigt sedan han började på denna skola. Inte konstigt eftersom undervisningen i hans fall i de allra flesta ämnen drivs på engelska. Självklart tar det tid att ta till sig kunskapen på ett annat språk men vår förhoppning är att kunskapen blir bredare på detta sättet. Det finns mycket bra undersökningar som visar på hur IES ligger i resultat på de nationella proven. De prov som alla skolor skriver och där skolorna inte rättar sina egna elevers betyg. Mer objektiva och rättvisande resultat kan ni inte hitta. Där är IES outstanding i samtliga ämnen. Av någon anledning ges dessa undersökningar  inte lika mycket uppmärksamhet i media. Anmärkningsvärt är även att IES erbjuder läxhjälp fem dagar i veckan och möjligheter att bättra på sina resultat om eleven är villig att jobba hårt för det. 

Gällande kösystemet så ber jag er läsa på. Det enda som styr deras kösystem är tid. Det enda som spelar roll är när barnet sattes i kö. 

Slutligen då pengarna. Vårt yngsta barn går även på fritidshemmet och där har det blivit mycket tydligt för oss var pengarna går – nämligen direkt till barnen. Utflykter nära och långväga och så vidare. De har gjort att barnets sommar var minnesvärd långt innan vi gick på semester. Varje dag har varit ett äventyr. Dessutom får alla eleverna vara med och bestämma exempelvis angående utrustning på skolgården och så vidare. 

Med detta sagt är det min förhoppning att ni åtminstone kollar upp resultaten på de nationella proven och omvärderar er åsikt. För oss är det viktigaste våra barns skolgång och tyvärr kunde de kommunala skolorna inte erbjuda dem det vi eftersökt – studiero!

P.s.
Vi är inte höginkomsttagare och vi bor inte i Borstahusen. 

Marie Hansson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).