PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Kjell Andersson

Ärendet om höjningar av avgifter initierades av Treklövern i december, alltså efter valet. Jag vill betona att Omsorgsnämnden inte har rätt att själv besluta om avgifter. Beslutet ligger slutligen hos Kommunfullmäktige som tidigast kan avgöra frågan vid marssammanträdet.

Hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut  vill jag inte sia om nu, och därför är det meningslöst att i detalj redovisa kostnaderna för den enskilde. KF kan alltså mycket väl avslå förslaget eller revidera det kraftigt. I övrigt hänvisar jag till det svar jag skrev till Bengt Rosengren.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).