PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Jonas Esbjörnsson (S)

Jonas skriver i sitt svar till mig att ”Landskronahem är ett kommunalt bolag och ska ha till uppgift att utveckla, bygga nya bostäder och förvalta bostäder för vanligt folk.” För det första: vad menar Jonas med vanligt folk?
Är det låg- medel eller höginkomstagare?
Eller Jonas menar för potentiella socialdemokratiska väljare?

Jonas vill att Landskronahem ska ha uppgiften att bygga bostäder och utveckla så att ungdomar kan flytta hemifrån. Är det bara till Landskronahems bostäder ungdomarna ska flytta till? Vi har andra hyresvärdar i Landskrona som säkert attraherar ungdomar i Landskrona. Om Jonas pratar med sina partikamrater i Landskronahems styrelse så borde dessa veta att Landskronahem har för avsikt att bygga i Borstahusen, Häljarp och Asmundtorp.

Hade Jonas bemödat sig med att läsa handlingarna i AB Landskronahems förslag till ”Framtida legal struktur”, så skulle Jonas sett att i förslaget så står följande: ”Förslag till ny legal struktur utgår från gällande ägardirektiv och från beslut i Landskrona stads kommunstyrelse. I ägardirektivet framhålls bl.a. tydligt att AB Landskronahem skall vara en aktiv och drivande part som utvecklare av framförallt allt Karlslundsområdet.” Förslaget till ny legal struktur syftar bl.a. till att säkerställa AB Landskronahems allmännyttiga status. För att lyckas vända ett område som under 20-30 år präglats av utanförskap, segregation och kriminalitet behöver staden ta krafttag för att bryta utvecklingen. AB Landskronahem nya bolagsstruktur kommer att innefatta ett moderbolag med koncernansvar. Detta moderbolag äger ett antal dotterbolag där ett driftbolag och Karlslunds utveckling AB är de centrala. Det sistnämnda bolaget – Karlslunds Utveckling AB – föreslås äga och förvalta ett större fastighetsbestånd omfattande Koppargården och del av Silverängen. Med denna konstruktion kan en organisation skapas som successivt ges kompetens och resurser för att hantera de problem som kännetecknar de aktuella områdena.

Allt detta säger Socialdemokraterna NEJ till, trots att det är precis det Jonas Esbjörnsson efterlyser i sitt svar till mig. Förtjänar inte de boende, i framförallt Koppargården, ett tryggt och säkert boende med en bra boendemiljö? 
Med tanke på (S) vid det senaste valet hade över 60 % av väljarnas stöd i de aktuella områdena så är det konstigt att man inte vill göra området tryggare och bättre för dessa.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).