PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Jonas Esbjörnsson och Cecilia Hallberg

Som dement har du fortfarande en självbestämmanderätt som vi enligt lag inte får gå emot, så om brukaren nekar den vård och hjälp vi erbjuder som att ge brukaren den medicin som är föreskriven, mat för att överleva och att vara hel och ren så får vi inte påtvinga den och det är då sådana missförhållanden som i det aktuella fallet händer.

Därför bör det göras en lagändring att vid fara för brukarens välbefinnande bör legitimerad läkare/sjukvårdspersonal i samråd med anhöriga komma överens om att någon sorts tvångsvård bör sättas in och få lov att vara mer påstridiga för brukaren eget bästa.

Det spelar ingen roll även om du är helt dement och saknar förstånd, vägrar hjälp och blir utåtagerande, så får man ALDRIG tvinga någon på hjälp.

Om man har erfarenhet av sådant arbete så kanske man förstår att detta är mer vanligt än man vill tro. Det krävs en lagändring som säger att man ska och får tvinga på hjälpen för att detta inte ska kunna hända, samt att det upprättas en korrekt och lättförståelig genomförandeplan så att inga misstag kan ske så att det sedan blir pajkastning, och målar ut privata aktörer som odugliga till att bedriva vård.

Och det handlar inte om att outbildad och okunnig personal eller privata/kommunala aktörer som driver boendet. Både inom kommunalt och privata aktörer är det krav på vårdutbildning eller liknande för att vara timvikarie och anställd. Detta som skett på Skiftesvägen är inget nytt efter att Attendo tog över, detta har förekommit långt innan i kommunal regi. Så enligt oss ligger bollen på politisk nivå där man måste se till att en lagändring sker så att man får tvångsvårda en även dement patient så länge läkare och anhöriga är överens. Det finns LSS, LVM och LVU så varför inte även en LVÄ eller LVD –  Laglig vård av äldre eller laglig vård av dement. HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har. Enligt Patientlagen 4 kap.samtycke paragraf 2, 3 och 4 så framgår inte alls om patienten inte är förmögen (dement) att kunna fatta egna beslut har rätten att avstå vård, men det är just där vården kanske behövs och en lagändring.

Oavsett så är det en tragisk händelse. Men vi tror på valfrihet för individen och inte ett socialistiskt och kollektivt tänkande där någon bestämmer åt dig och talar om för dig vad som är bäst.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)
Kerstin Stein Sandell
Omsorgsnämnden (SD)
Ulf Carlsson
Omsorgsnämnden (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).