PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Jan-Allan Beer

Det är glädjande att Treklövern (L, M, MP) nu beslutat om att titta på de konsekvenser som deras beslut tillsammans med C,  att höja hyrorna och avgifterna inom äldreomsorgen fått. De stora  hyresskillnad som idag finns inom vårt bestånd från 3400-7000 får konsekvenser för de boendes livskvalité och det är inte rimligt. De äldre skall kunna ha samma livskvalité var man än råkar få boende.

Jan-Allan Beer(L) skriver att vi har ett högre förbehållsbelopp men det har ingen betydelse eftersom förbehållsbeloppet i Landskrona beräknas efter att hyran är avdragen. 

Vi Socialdemokrater tycker därför att Landskrona stad skall garantera förbehållsbeloppet. Alla skall garanteras det belopp som Socialstyrelsen anser att de äldre behöver för en god livskvalité.            

Eva Örtegren (S)
Jonas Esbjörnsson (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).