PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Jan-Allan Beer (L) och Ingrid Jerlsten (M)

Vi Socialdemokrater är fullt medvetna om att avtalet med Attendo har en förlängningsklausul samt att om staden vill utnyttja den så måste det fattas ett nytt beslut. Vi vet också att L, M, MP har egen majoritet i omsorgsnämnden.

Vi trodde ändå att Treklövern, efter att Attendo brutit mot avtalet, fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg och i den senaste nationella brukarundersökningen bara fått 39% som var nöjda, skulle ta upp frågan om förlängning för politiskt beslut i nämnden.

Till saken hör att vi socialdemokrater begärt att beslutet måste fattas av omsorgsnämnden.
Förvaltningschefen meddelade att han skulle ta upp frågan med ordförande Jan-Allan Beer (L) som trots det bestämmer att beslutet inte ska fattas av nämnden. Därför har vi valt att överklaga.

Oavsett om beslutet är formellt beslutat enligt delegationsordningen, finns det inget som säger att en fråga inte kan lyftas till politisk nivå om det begärs. Särskilt när båda oppositionspartierna krävt det. All kritik från personal, boende och anhöriga kan väl inte ha undgått Treklövern och Jan-Allan?

Trots det väljer han av ideologiska skäl förlänga avtalet och värst av allt, gömma sig bakom förvaltningschefen.

Fatmir Azemi (S)
Kommunalråd

Bengt Karlsson (S)
Nämndsledamot

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).