PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Gunnar Otterström

Landskronas avgifter ligger lågt i förhållande till andra kommuner.
Förslaget som nu presenterats innebär att vi hamnar i nivå med jämförbara kommuner.
Fullmäktige har tidigare beslutat om att förbehållsbeloppet, dvs den summa omsorgsförvaltningens kunder ska ha kvar i börsen efter att hyran är betald, ska vara högre än det nationella beloppet. Vårt förslag innehåller ingen ändring av förbehållsbeloppet, vilket betyder att vi skyddar dem som har låga pensioner.

Ett exempel: Den som har en pension på 10 000 kronor efter skatt och en hyra på 4500 kronor betalar ingenting för varken larm eller andra insatser från omsorgsförvaltningen. Förbehållsbeloppet på drygt 5600 kronor gör att utrymmet att ta ut avgifter helt saknas. Det innebär alltså att i de flesta fall får inte de som tjänar upp till 159 000 kronor per år efter skatt några avgiftsökningar alls. De flesta av våra kunder ligger i det inkomstintervallet.

Gunnar Otterströms exempel stämmer alltså bara för dem som har högre inkomster och där man inte heller når upp till avgiftstaket som enligt förslaget är 2125 kronor i månaden.

När det gäller de föreslagna hyreshöjningarna på våra äldreboenden skyddar vi dem med låga inkomster. Årets hyreshöjning för dem som har en nuvarande hyra på t.ex. 4600 kronor blir 230 kronor. Bostadstillägget ökar då med 200 kronor så nettosumman blir 30 kronor i månaden i hyreshöjning för dem med inkomster upp till 199 000 per år efter skatt.

Det är självklart aldrig roligt att höja avgifter. Vi är stolta över att bo i ett samhälle där människor uppnår en allt högre ålder. Vi vill hålla en hög kvalitet i det vi gör och helst kunna utveckla denna ytterligare. För att detta ska vara möjligt måste vi se till att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Parallellt med detta ser vi över våra avgifter så att de ungefär motsvarar normalnivån i Skåne.

Den 16 mars träffas det Kommunala Pensionärsrådet. Då kommer omsorgsförvaltningen redovisa förslaget och dess konsekvenser i detalj.
 
Jan Allan Beer (L) ordförande för omsorgsnämnden.
Ingrid Jerlsten (M) 1:e vice ordförande för omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C) ersättare omsorgsnämnden, kommunfullmäktigeledamot

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).