PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till: Fäll inte träden

Vi är stolta över vår gröna stad och det finns ett uttalat politiskt mål att för varje träd som tas ned ska två nya planteras.

Varje stort ombyggnadsprojekt av stadsmiljön som genomförts inom befintlig bebyggelse har resulterat i att det finns fler träd på platsen än tidigare. I alla nybyggnadsområden har träd och grönska varit viktiga inslag.

När en ny parkeringsplan togs fram pekades ett antal platser i stadskärnan ut som möjliga ytor för utbyggnad av fler parkeringar. Längs Österledens ena sidan har planen förverkligats men efter ytterligare utredning har vi bedömt att alldeles för många träd skulle behövas tas ner för att göra parkeringsplatser längs den andra sidan. Det är alltså inte längre aktuellt att ta ner träd längs Österleden och vi har funnit andra möjliga parkeringsytor som ersätter de längs Österleden, exempelvis de som byggts vid Teatern.

Vänliga hälsningar
Tora Broberg
Stadsmiljöchef vid stadsbyggnadsförvaltningen
Landskrona Stad

 

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).