PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Claes Glader

Claes Glader (S) har synpunkter på vad som händer i Sölvesborg där bl.a. SD styr, och gör en liten historiebeskrivning med temat ”Kärlek för alla”.
Nu ska jag ge Claes Glader en historiebeskrivning i nutid. Går man igenom handlingarna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt fritid- och kulturnämnden i Sölvesborg, och vilka regler som gäller för flaggning på kommunens flaggstänger, så är dessa uppdaterade 2016 när Socialdemokraterna styrde.Sölvesborg är en kommun som innan maktskiftet efter valet 2018 hade styrts av Socialdemokraterna i 30 år. Kommunens regler för flaggning uppdaterades senast 2016, under det socialdemokratiska styret. De styrandes uttalande i Sölvesborg bygger inte på att kommunen beslutat eller ska besluta om några nya regler när det gäller flaggning. De verkar istället utgå från gällande regelverk som begränsar vilka flaggor som får hissas på kommunens flaggstänger.

Det kommunala regelverket i Sölvesborg som beslutats under socialdemokratiskt styre tillåter endast att man hissar den svenska flaggan och FN-flaggan på kommunens flaggstänger. Regelverket fastställer på vilka dagar flaggning ska ske och ger en möjlighet för kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att besluta om flaggning på andra dagar. Sedan 2013 har kommunstyrelsens dåvarande ordförande (S) beslutat att man ska flagga med regnbågsflaggan i samband med pridefirandet i Stockholm. Men något stöd för ett sådant beslut finns egentligen inte i de lokala föreskrifterna och inget gjordes heller av Socialdemokraterna för att ändra reglerna för att anpassa dem till den praxis som de utvecklade.

Jag är en varm anhängare av kampen för att stärka hbtq-personers rättigheter och skapa likvärdiga möjligheter för hbtq-personer att delta i och ta plats i samhället på samma sätt som alla andra. Detta är en kamp som i decennier förts både politiskt, socialt och kulturellt; och allt sedan slutet av 1970-talet har regnbågsflaggan varit en samlande symbol för den kampen, och den startades i San Francisco. Men det är också här som det blir ett problem när kommuner och statliga myndigheter börjar flagga med regnbågsflaggan. Den är en politisk symbol, vilket blir tydligt när SD utestängs från att delta i pridefirandet i Stockholm. Förra året var alla partiledare, förutom SD, inbjudna till en partiledardebatt på Pride anordnat av RFSL. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson fick istället representeras i form av en grå uppblåsbar elefant. Detta liknade mer mobbing än en vuxen debatt. Detta visar tydligt på att Prideflaggan är en politisk symbol som kidnappats av vänstern.

Kommuner och statliga myndigheter måste agera utifrån objektivitet och saklighet, och de ska behandla alla lika. Att flagga med en politisk symbol, oavsett om den står för värderingar som många ställer sig bakom, går inte riktigt ihop med objektivitetskravet. Dessutom ställer sig många i samhället också bakom värderingar som rättvisa och schyssta villkor på arbetsmarknaden. Innebär det att det är fritt fram för kommuner och myndigheter att flagga med röda fanor på första maj?

Självklar inte!

Vi behöver kunna hålla isär det politiska, privata och civilsamhället å ena sidan och det allmänna med stat och kommun å den andra. Det är de förstnämnda som kan och ska bära en politisk, social och kulturell kamp. De senare ska stå för vård, skola, omsorg nationell trygghet och så vidare. De ska inte ta politisk ställning eller värdera den ena eller andra åsikten. 
Avslutningsvis är det bättre att utgå från fakta och inte bara gå efter känsloargument. Jag tycker att Socialdemokraterna och övriga vänstern bör sikta in sig på de som ännu inte är exkluderade, men som ändå inte ställer upp på hbtq personers rättigheter, utan anser att homosexualitet är en dödssynd.Kärlek för alla går alldeles utmärkt att ställa sig bakom utan att frångå en flaggpolicy som alla i Sölvesborg, inklusive S, ställt sig bakom tidigare.

Stefan Olsson (SD) (som har partikamrater i riksdagen som är öppet homosexuella.)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).