PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Claes Glader

Landskrona har, liksom ett antal andra kommuner, tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den nationella flyktingpolitiken. Vi har haft, och har fortfarande, ett betydande mottagande av asylsökande. Detta ger stora effekter på vår förmåga till en bra integration. Kommunstyrelsen har därför beslutat att undanta Landskrona från EBO. Vi behöver en paus från denna lag.

EBO-lagen gör det möjligt för asylsökande att ordna eget boende hos exempelvis släkt och vänner, och då fortfarande få sin dagersättning om 71 kr/dag, i stället för att bo på Migrationsverkets boenden. Lagen har, förutom att ett antal kommuner i Sverige fått bära stora delar av migrationspolitiken, lett till trångboddhet och segregation, då de asylsökande bosätter sig i redan trånga bostäder i socialt utsatta områden. Trångboddheten leder ofta till ekonomisk och social misär. Hårdast drabbas barnen, som exempelvis inte får plats att leka inomhus eller göra sitt skolarbete. EBO innebär sämre chans till integration, både för de nyanlända och för värdfamiljerna.

Landskronas socioekonomiska situation är ansträngd. Vi har ett övergripande mål om att bli en stad i ekonomisk och social balans – men vi behöver andrum för att kunna fullgöra våra ambitioner.

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).