PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Björn O Persson

Fakta om slam från Lundåkra  reningsverk.
Idag klarar inte reningsverket de gränsvärde som finns för att återföra slammet till jordbruksmark.
Slammet innehåller för höga halter av kadmium, bly och zink. Det innehåller också läkemedelsrester,organiska ämnen och mikroplaster. Detta vill vi inte ha i kretsloppet för livsmedelsproduktion eller sprida det i naturen.
På regeringsnivå pågår en utredning som syftar till att fasa ut spridning av avloppsslam och ersätta med tekniker där fosforn återvinns.
Utredningen ska vara klar 10 januari 2020

Lilian Håkansson (MP)
Ordf. Miljönämnden Landskrona

*  * *

Läs Björn O Perssons debattartikel: Visst borde avloppsslammet återföras till jordbruket

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).