PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Anita Andersson angående 33 Lågor/Österport 

Ombyggnaden av cirkulationsplatsen 33 Lågor är en viktig pusselbit i att skapa en tryggare och mer tillgänglig stadskärna. Genom att öppna upp och knyta ytterligare två gator till cirkulationen och samtidigt skapa en ny entré till vår vackra stadskärna kan vi bidra till bättre förutsättningar för fler att röra sig mellan stadskärnan, Öster och så småningom området på andra sidan spåren.

Att få sex gator att mötas i en cirkulation och samtidigt skapa en trevlig och tilltalande stadsmiljö, och entré, är en utmaning. Den mest lämpliga lösningen för detta är en så kallat ”shared-space”. Det innebär att en del av platsen, i detta fall, formas utifrån att alla trafikslag rör sig på de oskyddade trafikanternas villkor. Ytorna skiljs inte heller tydligt åt mellan trafikslagen utan alla får samsas åt på samma ytor. Lösningen bygger på att skapa vaksamhet bland trafikanterna. Det är numera en väl beprövad lösning, både i och utanför Sverige, som i mycket forskning, visat på hög trafiksäkerhet. Miljön kring det vi nu kallar ”Österport” är skyltad gångfartsområde. Det innebär alltså att all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska framföras i gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående.

Tora Broberg
Stadsmiljöchef

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).