PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Anders Jeppsson

Hofor ÄR ett vinstdrivande företag, vad de själva vill påstå med sina tariffer över vad kunder får betala…..
 
ANDERS – Vänligen SE detta reportage, politikern heter Lars Weiss (och dyker upp efter 1:20)
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/hofor-dropper-planlagte-udledninger-af-spildevand
 
Lars Weiss, gruppeformand (Soc.Dem, Københavns kommune):
 
”Kære venner, vi er så heldige at vi er den store eger i Hofor, og når egerne kommer og siger til et selskab –
kære venner, det her det går ikke, så er forventningen at bestyrelse og direktion føljer hvad egerne ønsker”
 
glosor
”eger” = ”ägare”
”selskab” = ”företag”  (A/S aktieselskab = AB aktieföretag)
”bestyrelse” = ”styrelse”
 
Vad vill herr Jeppsson kalla ett företag som helst ville spara PENGAR genom att pumpa ut skit i sundet?
Och som TAR BETALT av kunder ? (Och som har både styrelse och direktion)  IDEELLT ??? 
Och varför pumpa ut skit och ta betalt om de inte bryr sig om VINST ???
 
Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).