PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar på dina frågor Tommy

Svar på fråga 1. Jag är en pensionerad 79 år gammal åldring som tidigare i egenskap av vice ordförande, kassör samt ombud i Torg Och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening, TOMER, har en god erfarenhet av kommuners ageranden när det gäller torghandel, samt den lag som reglerar torghandeln i synnerhet.

Jag ingår dock inte längre i TOMERs styrelse, men den erfarenhet och kunnande som jag införskaffat under de gångna åren som aktiv ledamot i TOMER bidrar jag fortfarande med. Däremot så ingår jag i redaktionskommitten för föreningens tidning Torg och Marknadsnytt som jag tidigare varit ansvarig utgivare för.

För närvarande har jag i uppdrag, att tillsammans med TOMERs suppleant Agne Johansson, att bevaka och agera i frågor och ärenden som berör svensk torghandel och kommuners agerande i därtill hörande frågor som berör TOMERS medlemmar. TOMER har torghandlare i staden som är medlem i TOMER och drabbas av de nya reglerna.

Svar på fråga 2. Nej, jag vill inte glänsa. Bidragit med? Ingenting än så länge, hoppas dock att jag kan se tillbaka på att jag bidragit till att ytterligare en kommun tvingats rätta sig efter lagen när det gäller regler för torghandeln.

För övrig så har jag inte beskyllt cityhandeln för någonting.

Ta del av överklagandet till Förvaltningsrätten där det även finns en utförlig förklaring beträffande den föreslagna hyreshöjningens storlek i förhållande till den bofastas.

Förändringar är av ondo för torghandlare som tvingas lyda under de förändringar som kommunen i Landskrona nu har beslutat om.

Stig Wiklund

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).