PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar angående Skeppsbrokajen

Svar på Björn Linds insändare Staden i havet

Björn Lind är orolig över den stigande havsnivån och särskilt vid Skeppsbron i Landskrona. Björn tycker det är ”häpnadsväckande” att vilja bygga på Skeppsbron samtidigt som Landskrona är en av landets mest utsatta städer när det gäller havsnivåhöjning. Jag är av rakt motsatt uppfattning. Landskrona är en av 7 kommuner i Skåne som pekas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen i Skåne som särskilt utsatt när det gäller känslighet för havsnivåhöjning. Det kommer att kräva åtgärder och nytänkande. Hela bostadsprojektet med byggnation på Skeppsbron är därför designat som en start på ett klimatskydd med bland annat förhöjda färdiga golvhöjder och upphöjda marknivåer (+3,65 möh). Det kommer att innebära att Landskronas centrala delar, som annars är utsatta, får början till ett ordentligt skydd. Så Björn, du kan vara lugn. Bygget på Skeppsbron kommer att innebära att du och alla andra boende i området, även om de prognostiserade havsnivåhöjningarna blir verklighet, troligen kommer att kunna gå torrskodda även i framtiden.

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande (L)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).