PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Studieförbund i fokus

Ibn Rushd är inte vilket studieförbund som helst

Under det senaste kulturnämndsmötet i Landskrona beviljade den styrande Treklövern och Socialdemokraterna bidrag till föreningen Ibn Rushd, trots deras starka kopplingar till militant islamism och beaktat att andra kommuner har stoppat bidrag till dem. Vi anser att Ibn Rushd inte lever upp till demokratikraven som kommunen har som borde krävas för alla organisationer som tar del av våra skattemedel. Tyvärr var vi ensamma om den uppfattningen i nämnden.

Sverigedemokraterna i Landskrona har de senaste åren ifrågasatt och varit skeptiska till att det beviljas kommunalt verksamhetsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Vi har efterfrågat hårdare granskningar av den lokala verksamheten men även i studieförbundet regionalt.

Ibn Rushd har vid upprepade tillfällen dokumenterats bjudit in talare som är öppet antisemitiska, uttryckt önskan om Israels utplåning, uttryckt hat mot homosexuella och uppmanat till jihad i Syrien med mera. Statskontoret och Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot Ibn Rushds kontroll av de medel staten har betalt ut. Kammarrätten fastslog i en dom i slutet av 2019 att en av Ibn Rushds medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Studieförbundets verksamhetsplan visar oförtäckt vad Ibn Rushd vill åstadkomma med de pengarna man begär av kulturnämnden i Landskrona. Studierna fokuserar på arabiska och koranen. De redovisade studietimmarna visar att studier på svenska kommer sekundärt och enligt deras egen verksamhetsplan är den svenska som lärs ut inte inriktad för att enklare få ett arbete och bli inkluderad i samhället utan för att deltagarna ska klara av myndighetskontakterna bättre. Men enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp och Aje Carlbom, docent vid Malmö universitet, finns det flera punkter som är problematiska för Ibn Rushd.

De understryker att det arabiska språket och islam är de två största verksamhetsområdena i studieförbundet. Det betyder att man använder fler timmar till dessa två än andra kurser. Ibn Rushds huvudsakliga målgrupper är nyanlända muslimer och muslimer som bor i utsatta områden.

”Givet att dessa målgrupper befinner sig på långt avstånd från majoritetssamhället är det tveksamt om det är studier i arabiska och islam som bidrar till att öka deras möjligheter till delaktighet i den svenska demokratiska gemenskapen”, skriver de två forskarna i en debattartikel i Epoch Times oktober 2019

De menar i stället att det blir ”kontraproduktivt” eftersom sådan kursverksamhet ”uppmuntrar ytterligare isolering från majoritetssamhällets normer och språk”.

Politiker är valda av medborgarna och hålls ansvariga av sina väljare. Fördelningen av skattepengar som sker med politiska beslut är alltid känsligare för gemene man och kvinna. Det ställs även tuffare krav på folkvalda beslutsfattare att upprätthålla de demokratiska rättigheterna, frihet och jämställdhet i deras beslutsfattande.

Låter allt det här som en rimlig aktör för kommuner och myndigheter att samarbeta med och stödja genom skattebetalarnas pengar? Nej, verkligen inte. Tyvärr har Treklövern och Socialdemokraterna en annan uppfattning och har inga problem med att slentrianmässigt betala ut bidrag. Det är inte att ta ansvar för Landskrona stads skattebetalare och det beklagar vi.

Stefan Olsson (SD) Kommunalråd
Daniel Engström (SD) Kommunstyrelsen

 

SVAR DIREKT

Information kring återremiss på ärendet
”Verksamhetsbidrag till Studieförbunden” 28 maj 2020

Det finns verkligen inget slentrianmässigt i detta beslutet och just för att sätta oss in i alla rapporter och artiklar återremitterade vi ärendet från majnämnden till juninämnden. Vi i treklövern i Kulturnämnden tar fördelning av skattemedel till föreningar och studieförbund på största allvar.

På grund av information från Daniel Petersson (SD) vid sammanträdet 28 maj kring Ibn Rushd kände jag att vi inte kunde gå till beslut utan att undersöka informationen han gav oss.

Vi i Liberalerna har sedan förra nämnden läst in oss kring studieförbunden och träffats en gång. Efter flera turer och diskussioner har vi kommit fram till att rösta enligt förvaltningens förslag att bevilja stöd till Ibn Rushd för 2020.

Alla studieförbund utan undantag, har kopplingar till olika religioner eller politiska partier. Vi kan ha delade meningar om det är rätt att skattemedel går till dessa, men studieförbunden har också en mycket viktig roll i folkbildning kring allt från kulturarv till demokrati i Sverige.

Om man läser artiklar från sidor som Kvartal och Dagens Samhälle om Ibn Rushd så framstår de som islamister med en hemlig agenda, och direkta kopplingar till brödraskapet. Om man läser artiklar och rapporter från Bildningsrådet framstår de som en viktig kugge i arbetet att utbilda nya medborgare i demokrati och hur vårt samhälle fungerar. Ingen av de jag nämner ovan är myndigheter, de levererar åsikter och vi vill inte ta beslut på åsikter, utan fakta.

Att det funnits element inom Ibn Rushd med kopplingar till extrema islamistiska organisationer har de själva adresserat. De informerade oss på dialogmöte sent på hösten 2019 att de brutit helt med vissa muslimska församlingar i hela Sverige, varav en var här i Landskrona. Jag är kanske naiv, men vill tro att det är borta nu just på grund av granskningen som är gjord. Ibn Rushd har varit, och kommer vara, under lupp framåt och det är bra. Om det sen visar sig nya eller andra kopplingar till saker som är olagliga kommer det att upptäckas på samma sätt som gravt fusk hittades inom Nykterhetsrörelsen, så länge vi beviljar stöd till studieförbunden har vi insyn och rätt att kräva återrapportering. För framtiden är det önskvärt att se över hela reglementet för hur man söker och beviljas stöd, som vi påpekat många gånger tidigare. ”En väg in” modellen när man som studieförbund eller förening söker bidrag hos en kommun är önskvärt.

Line Hovrind Aslaksen (L)
Kulturnämndens ordförande

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).