PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Strandvägen, Landskronas första ”gated community”?

Grindsamhälle, ”gated communicy”, är en stadsdel eller ett bostadsområde, som är avskilt från omvärlden med någon form för inpasserande eller genomfart genom någon form av stängsel och vägspärrar. Som Strandvägen är idag.

Det är inte för ökande otrygghet som Strandvägen blivit inhägnat och otillgänglig för genomfart i norr och sydlig riktning. Sedan mitten av december är Strandvägen, norr om Exercisfältet, blockerad med staket och vägspärrar på grund av ett påbörjat VA-vägarbete där det tvååriga projektet inte tagit det minsta hänsyn till boende och fordonstrafik. Inte heller försöka att tillhandahålla en hjälpligt fungerande kollektivtrafik, kanske med mindre och smidigare bussar, under den två år långa ombyggnadstiden. De boende är hänvisad till ”anropsstyrd trafik” som skall beställas två timmar innan man önskar åka från en nedstängd busshållplats till en som är i drift. Omvänt när man skall hem igen. Om man orkar fortsätta vänta.

Problemet är att det inte fungerar i verkligheten. Inte ens personalen på Skånetrafiken, som skall ombesörja den ”anropsstyrda trafiken”, känner till vad anropsstyrd trafik innebär. Har inte fått någon information från Landskrona Stad, är oftast svaret. Många boende kan vittna om detta efter lååånga samtal med Skånetrafiken för att komma till tågstationen eller till centrum för att handla. Dessutom kan man endast ”anropa” mellan klockan 10.00-18.00 på vardagar. Inte helgdagar! Inte heller om man vill åka en tidig avgång med tåg eller har en sen ankomst. Eller varit på kvällsbesök hos någon bekant efter kl 18.00. Helger är uteslutet att åka med ”anropsstyrd trafik”. Finns ingen att tillgå!

Ett nytt problem som avstängningen bidragit till är att lastbilstransporter till boende på Strandvägen och i Borstahusen numera ofta sker via gång- och cykelleden längs nere vid sundet, parallellt med den avstängda vägen. Nattetid har även taxibilar och privata bilar hittat en ny olaglig framkomlighet. Farligt för gående och cyklister längs den kvälls- och nattetid oupplysta leden.

Genom ett antal olika insändare har Landskrona Stad upplysts om olika förslag till lösningar av problematiken och ifrågasatt varför projektet inte medger genomfart på halva vägbanan längs den stängda Strandvägen. Utan tvärtom har försetts med höga stängsel och vägspärrar som resulterar i kreativ uppfinningsrikedom för att hitta nya riskfyllda körvägar runt inhägnaden. Inte ens fotgängare kan passera vägarbetet utan hänvisas in i ett angränsande villaområdes gångstigar.

Så vad är det stadsmiljöchefen inte förstår när de boende upprepat önskar tillgång till kollektivtrafik. Den anropsstyrda trafiken fungerar inte i verkligheten, enbart i Skånetrafikens reklambroschyr. Landskrona Stad måste nu prioritera någon form av laglig och fungerande kollektivtrafik för de som bor längs Strandvägen under de två år som VA-vägarbetet skall fortgå. Och det är bråttom nu! Snart skall även Landskronaborna i centrum bada på cement i Borstahusen.

Benny Jönsson
Senior

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).