PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Strandvägen i Landskrona

För ett par år sedan byggdes Strandvägen i Landskrona om. För att kunna öka trafikflödet byggdes parkeringsfickor. Under ombyggnaden stängdes gatan av. Sedan gatan öppnats igen har trafiken successivt ökat och tidigt kom klagomål från boende i Borstahusen där Strandvägen kallades för en ”motorväg”.

I april i år var det en trafikolycka där en vansinnesförare körde på en annan.

Då blev det plötsligt fart på Gatuavdelningen. De skulle införa elektroniska hastighetsskyltar och gatuhinder som eventuellt ska permanentas.
Borstahusbon Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig till Landskrona Direkt: ”Trafiksituationen i Landskrona har på sina håll blivit ohållbar. Nu tar vi ett rejält grepp och sätter in åtgärder för att få bukt med de höga hastigheterna. Som boende ska man känna sig säker i sitt närområde”.

Vi har nu juli månad och hur blev det? Ja Gatuavdelningen har satt upp ett par ”trafikhinder”. Det utgörs av ett par patetiska skyltar ”Påbjuden körbana” som inte på något som helst sätt hindrar fortkörare. De snabba bilarna fortsätter sitt race.

Problemet med trafiken till och från Borsthusen är mycket större än att det som Strandberg säger: ”Som boende ska man känna sig säker i sitt närområde.”. Den ökade trafiken till och från Borstahusen ställer till det i andra delar av staden. De boende där har också rätt att känna sig trygga i sitt närområde.

Strax efter att Strandvägen öppnats efter ombyggnaden märktes en ökad trafik. De nya bostäderna i Norra Borstahusen påverkade säkert. När det kom rapporter om fortkörningar skrev jag till Gatu- och Parkavdelningen. Jag bad om att få se trafikmätningar som gjorts före, under och efter ombyggnaden. Jag skrev och påpekade att ombyggnaden var felplanerad eftersom den gav möjlighet till ökad trafik, högre farter och att det påverkade trafikflödet negativt i andra delar av Landskrona.

En stor del av trafiken på Strandvägen är en ren okynnestrafik eftersom det finns alternativa vägar som bättre tål trafik t.ex. Löpargatan och Helsingborgsvägen där det dessutom lagts stora pengar på rondeller. Nord/södergående trafik bör dirigeras att åka via Ringvägen. Jag skrev att trafik till och från de nordligare delarna av Borstahusen borde hindras från att åka via Strandvägen. Det gick ju dessutom alldeles utmärkt under den långa avstängningen av Strandvägen under ombyggnaden.

Tror ni att jag fick något svar? Nej helt tyst! Jag fick inte ens en bekräftelse på att de fått min skrivelse! Fanns det överhuvudtaget några trafikmätningar? Och gjordes det inte några mätningar för att se avstängningens effekter på andra delar av gatunätet, så är det oerhört oprofessionellt.

En stor del av trafiken på Strandvägen fortsätter via Carl XI:s väg, via Granets parkområde med lekplats, via Artillerigatan och ökar dessutom trafiken på Föreningsgatan. Trafiksituationen på dessa gator med flera olyckstillbud är mycket besvärande och farlig för oskyddade trafikanter. Det är dessutom bostadsgator som utsätts för buller och luftföroreningar. En stor mängd skolbarn, äldre och handikappade korsar dessa gator. På någon enstaka sträcka finns cykelväg, annars saknas det helt. En mängd parkerade bilar skymmer sikten. Det här är nog de sämsta trafikmiljöerna i hela Landskrona.

Kan jag få ett svar den här gången? Kommunledningen och tjänstemännen bär ansvaret för att det ser ut som det gör. Ni har också det fulla ansvaret för att ni kastar skattepengar i sjön på en felaktig ombyggnad som dessutom riskerar människors liv och hälsa. Det hade varit på sin plats med en ursäkt till medborgarna från de som är ansvariga. Ordförande i Trafiknämnden är dessutom en partikamrat till Torkild Strandberg.

Per Nordlund, Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).