PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Stäng inte av busstrafiken längs Strandvägen

Strandvägens norra del skall renoveras! All genomfartstrafik, med början den 15 december och därefter i minst 2 (två!) år, skall stoppas fram till våren 2022. Även lokala
busstrafiken.

Hur tänker sig Landskrona Stad och Skånetrafiken att att de som bor längs Strandvägen ska ta sig till centrum eller stationen under mer än två år ? Här finns många boende, bl.a. i tre bostadsrättsföreningar och två stora villaområden, som får närmaste busshållplats på Svaneholmsgatan eller Löpargatan, som kräver ersättningsbussar under de dryga åren ombyggnaden ska utföras.

Sätt in mindre bussar! Ett alternativ är att sätta in mindre typ av bussar som kan ta sig fram precis som projektledaren menar att boende kan göra med egen bil. Kan man köra bil under tiden kan man också köra buss! Det blir annars en mycket lång sträcka att gå med kassar, barnvagnar, rullatorer eller väskor till närmast hållplats efter busstrafiken har stoppats och minst två år framöver. Inte mindre obekvämt och otrevligt kvälls- eller nattetid eller i regn och rusk.

Tänk om om busstrafiken!
Tänk på alla boende som drabbas under lång tid av en stoppad bussförbindelse i en tätbefolkad stadsdel. Samarbeta med Skånetrafiken att sätta in ersättningsbussar under ombyggnadstiden. Landskrona Stads projektledare måste prioritera en lösning för alla som valt kommunal buss i stället för egen bil. Och för alla som inte har bil. Boende längs Strandvägen måste kunna komma till och från sina bostäder utan att behöva köra privata bilar.

Ta fram en lösning nu! Landskrona Stad och Skånetrafiken måste prioritera en lösning med ersättningsbussar nu omedelbart, innan busstrafiken stoppas helt. Det måste vara
lika viktigt i projektet att lösa bussproblemet för invånarna som att lägga nya va-ledningar och göra de planerade vägarbetena. Alternativt får något privat transportföretag anlitas under ombyggnadstiden. Men det är bråttom nu! Arbetet beräknas börja den 15 december.

Benny Jönsson
Senior JoJokort, boende längs Strandvägen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).