PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Staden svarar om Sofia Albertina plats

Svar till Maths Backelin

Först vill vi be om ursäkt för att du inte har fått återkoppling på ditt mejl tidigare. Givetvis borde det ha besvarats.

Platsen mellan det nya hotellet och kyrkan, som nu kallas Sofia Albertina plats, är utformad som en gångfartsyta. Det innebär att hela platsen är tänkt att användas av alla trafikanter, såväl oskyddade som skyddade, utan att de hänvisas till separata områden. Tanken är att våra besökare ska röra sig fritt över platsen i detta nya offentliga ”vardagsrum”.

Principen med gångfartsytor är väl beprövad både i och utanför Sverige och visar sig ofta skapa en god trafiksäkerhet. Den ökade säkerheten grundar sig i att trafikanter ökar sin uppmärksamhet när de inte rör sig i en traditionell gatumiljö där alla ytor är tydligt indelade i exempelvis vägbana, cykelväg och trottoar. I Landskrona har vi inte tidigare haft några stora platser med gångfartsyta, och därför kan det ta lite tid att etablera nya trafikvanor.

Om det visar sig att utformningen av ytorna påverkar trafiksituationen negativt kommer vi inte att tveka för att göra någon typ av förändring för att öka säkerheten.

Syftet med den nya utformningen av Sofia Albertina är att få fler besökare att röra sig i området, vilket ökar tryggheten. Inom kort färdigställs Drottninggatan som har genomgått ledningsarbeten och nu ska få bättre belysning och en mer funktionell trottoar på dess norra sida. Till hösten påbörjas arbetet med att skapa en park kring kyrkan med fler sittplatser, nya gångstråk och något för barnen. När de återstående arbetena är klara har vi förhoppningsvis fått ett ännu mer levande och attraktivt område som fler kan lockas att njuta av.

Vänligen
Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).