PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Språkkrav inom omsorgen

Språkproblemen inom svensk äldreomsorg är så allvarliga att de utgör en direkt livsfara för de äldre. Det visar en en granskning som Kommunalarbetaren (juni 2018) genomfört över hela Sverige.

Förtroendevalda inom Kommunal pekar med ett par exempel på den farliga situationen:
– Personal vågade inte ringa 112, då en svårt skallskadad brukare fallit, eftersom personalen var rädd för att inte kunna kommunicera med larmpersonalen. 
– En kvinnlig brukare fick hemvård av en manlig personal som bara sa ett ord på svenska: Duscha. Han lyfte sedan in henne i duschen och började klä av henne.
”Det är ett otroligt övergrepp mot en människa att bli avklädd av någon som inte kan berätta varför”, säger en förtroendevald inom Kommunal.

I Landskrona har Sverigedemokraterna kontaktats av orolig personal inom hemtjänsten och den palliativa enheten. På de palliativa avdelningarna bor patienter vars sjukdomar inte går att bota. Här går behandlingen ut på att lindra smärta och ångest inför livets nära slut.

Personalen berättar att de oroas över att medarbetare, främst vikarier, har så stora brister i svenska språket att ordinarie personal tvingas utföra ett dubbelarbete där de ska hinna med både eget och medarbetares arbetsuppgifter. Det ökar kraftigt personalens redan tidspressade arbetsschema och resulterar i en oro över att inte kunna tillgodose patienternas behov. Framför allt skapar det ökad ångest och otrygghet hos patienterna över att inte kunna kommunicera med personalen i en  redan svår situation.

Det är upp till kommunerna att själva bestämma kraven på språkkunskaper i svenska hos omsorgspersonalen. Det har medfört att språkkraven skiljer sig åt mellan kommunerna.

Socialstyrelsens rekommendation till kommunerna är att språkkunskaperna i svenska hos omsorgspersonal ska vara på gymnasienivå. I många kommuner ligger dock språknivån, i bästa fall, på grundskolans årskurs nio.

Sverigedemokraterna anser att ett språktest, motsvarande Socialstyrelsens krav, ska genomföras vid nyrekrytering av omsorgspersonal med utländsk bakgrund. 

Förslag på hur Landskrona stad kan utbilda de personer som vill arbeta inom omsorgen men som har bristande språkkunskaper, bör utformas tillsammans med utbildningsförvaltningen.

Sverigedemokraterna anser också att befintlig personal inom omsorgen med bristande språkkunskaper i svenska bör genomgå ett språktest. För att därefter få tillgång till språkutbildning på betald arbetstid, om språktest visar att det behövs.

Sverigedemokraterna i Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden
Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Christer Björklund (SD)
Kicki Hellström (SD)
Daniel Petersson (SD)
Lisetth Hagerman (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).