PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Soptömning i Ålabodarna

Svar på synpunkter från Anders Nessmar.

Håkan Nessmar på Lybecks väg i Ålabodarna har på Planket framfört synpunkter på soptömningen.
För att säkerställa att gällande arbetsmiljölag, renhållningsordning samt villkor i rådande entreprenadavtal efterlevs, utför LSR kontroller av transportvägar och tömningsplatser. Arbetet inbegriper allt ifrån att identifiera behov av vägunderhåll till att se över platser där nuvarande förutsättningar inte är förenliga med modern lagstiftning. Ett av de mer vanliga ärendena är långa backningsavstånd med uppenbara risker för sak- och personskador. Detta till följd av att det saknas vändplats.
För att komma tillrätta med identifierade risker kontaktar LSR berörda boende, vanligtvis via brev. I detta brev ges förslag på ny tömningsplats samt uppmaning till de boende att själva återkomma om de har bättre förslag på sådan. Ambitionen är alltid att hitta en lösning som fungerar så bra som möjligt för samtliga parter.
I det specifika fallet, Lybecks väg, har LSR och entreprenör sedan någon vecka tillbaka fört en dialog med boenderepresentanter och en lösning är numera på plats.

Carl-Henrik Carlsson
Områdeschef kunder, LSR.

Robert Svensson
VD

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).