PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Slutreplik från Pontus Eriksson

Replik till Johan Laurin i Paris, samt mitt beklagande till Annbritt Andersson och Maja Andersson.
 
Johan först – Jag beskrev mina personliga minnen, och ett försöksprojekt. Att Tage Danielsson och hans hustru var programledare bara ingår i vad jag minns från tredje klass på Pilängsskolans paviljonger (som f.ö. hette Pilängsskolan under mina två första skolår). Jag vill nog tro att ”Switch-On” var ett bra projekt. Oberoende av tidsepok och i synnerhet av Tage Danielsson.
Som jag skrev tror jag att ett andraspråk kan introduceras redan i andra klass, om det sker lagom lekfullt och förberedande. Men därifrån till att börja undervisa i matematik, hembygdskunskap, historia redan vid skolstart är avståndet bara mätbart i ljusår. 
Det engelska språket håller för övrigt på att glida isär, sakta men säkert, mellan amerikansk engelska och brittisk engelska. Då talar jag inte enbart om uttal och stavningar, men om ord och sätt att uttrycka sig. Vilket gäller egentligen på Engelska skolan? Finns det överhuvudtaget någon som tänkt på saken? Att blanda två så olika versioner av främmande språk, lär bli ytterligare en onödig svårighet för lågstadieelever.
 
Du fortsätter vränga om vad jag skriver. Och ”Engelska skolan” (som f.ö. varken flaggar med Englands, Skottlands eller Irlands flaggor) har påkallat TVÅ OLIKA frågor, som jag ser det.
 
1. Lokalt och primärt –  hur skall 6-7-åringar kunna tillgodogöra sig skolämnen som ”svenska”, ”matematik” och ”historia” på ett till 50% främmande språk?
 
Du visar ett diagram – men vilken är källan? Sannolikt Engelska skolan själva, eller hur? Och hur många elever är underlaget baserat på? Ett fåtal ”IES” elever mot några hundratusen i andra skolor. Menar du på fullt allvar att man kan göra seriösa statistiska underlag på sådana grunder? Om 50% av alla elever hade undervisats från årskurs ett, på ”50% engelska” – tror du verkligen diagrammet sett likadant ut då? 
 
Med statistik kan vad som helst tvistas om. Det s.k. ”Tandkrämsexemplet” är bland de mer välkända:
 ”Av 20 försökspersoner under 30 års ålder, som började med vår nya tandkräm drabbades ingen av karies under två år”  
 
– detta var 100% dokumenterat och bevisat. Men vad som INTE framgick var att man hade använt något hundratal referensgrupper – och presenterade bara den bästa. Hade man valt den sämsta referensgruppen istället, hade i princip alla drabbats av karies, den nya tandkrämen till trots. 
 
2. Sekundärt och nationellt –  Jag bara konstaterar att det finns ett mycket stort, välkänt och omtalat behov av personer som kan tala franska, tyska, spanska etc. Denna kunskapsbrist är inte påhittad av mig. Den är konstaterad inom såväl näringslivet som av Skolverket och genom andra institutioner. Har jag påstått att INGEN kommer använda engelska efter Brexit? Nej! Däremot blir det början på någonting nytt, så mycket kan vi möjligen vara överens om?      
 
Jag tror nog att Elgiganten och andra affärskedjor förlägger sina affärer där det de bedömer att det blir bästa möjliga vinst. Hade vi bara erbjudit centralt belägna affärslokaler till rimliga priser samt anordnat ett adekvat antal gratis P-platser så hade de lika gärna som i Danmark etablerat sig i centralt. Det är bara tankemässigt blockerade personer som inte kan se att detta visst låter sig göras – bara viljan finns!  
 Som svar på din fjolliga TV-fråga, Johan:
-De flesta som köper en TV i affär lär naturligtvis köra bil eller få skjuts. Jag tror knappast att någon cyklar med en TV på ryggen. En stor affär gynnar även mindre affärer i närheten (i varje fall om de är av olika karaktär). Använder man trottoar (övertäckt där så är möjligt/rimligt) enkelriktade cykelbanor och snedparkeringar på båda sidor av gatorna i centrum (OBS! – utan att såga ner träd), kan man åstadkomma minst 300 centralt belägna p-platser fler än idag. Utan fula P-hus.
 
Men man måste då ge upp dagens hopplöst föråldrade och trafikplanering, importerad från Stockholm och 60/70-tal. Bussarna kommer nog fram ändå, men tidtabellerna får justeras något. Man måste komma i håg – att de flesta bussturer ”till centrum” ändå inte kommer behövas, när de sista affärerna stänger. Se på ”Halvmånen” – som numera utgör en hel stadsdel, mycket nära centrum, men varken en enda affär – eller en enda busslinje!

Det går hand i hand. Inga affärer/butiker – ingen busslinje. Skall hela centrum bli som ”Halvmånen”? Och alla affärer förläggas till Örja? Och varför detta mot mindre företagare riktade spjut som ”Örjakoncentrationen” medför? Jo visst, det får plats till ”Pølsemanden” måhända – men inte mer. Hade det inte varit trevligare med dito små mobila matserveringar i centrum ?       

*

Det är med stor upprördhet, men utan förvåning,  jag läser vad Annbritt Andersson och Maja Andersson beskriver här nedan.
 
Oavsett grundläggande personliga politiska filosofier på nationell nivå, och även om det inte är (som någon uttryckte det) ”en enmans-show”, menar jag att Torkild Strandberg av nöd måste bort som främste politiske företrädare för Landskrona.
 
Han uttrycker en stor mängd tankar som vid en första anblick kan te sig sunda, men som mycket ofta fallerar vid eftertanke. Som stolthet över att ha bestraffat en skolelevs förälder, efter en sönderslagen fönsterruta på Västervångsskolan. 
 
Men kan det inte varit en olyckshändelse? Eller om inte, kan inte den skyldige utsatts för press av äldre och starkare elever? Och rent principiellt – vem avgör vem som är skyldig – och på vilka grunder? Skall en lärare, vaktmästare eller rektor agera polis, vittne, åklagare och domare på en och samma gång? Godtycklighet och hård bestraffning hör inte ihop i ett demokratiskt samhälle. Detta var blott ett exempel på sådant som först kan verka ”bra” – men som i allt för många fall utmynnar i horribel juridisk osäkerhet.     
Dito åsikter blandas med absoluta självklarheter, som att vi inte skall ha muslimska böneutropare. Dessvärre stannar det inte vid detta.
 
Strandberg säger sig vilja ha rättegångar i Rådhuset – och det håller jag med om, återskapa Landskrona Tingsrätt! Men varför har Strandberg då inte låtit använda lite av skattemedlen till att bygga om på baksidan – en förbindelse med Polishuset skulle möjliggöra en säker tingsrätt!

Den medvetna strategiska nedmonteringen av all form av undervisning över grundskolans årskurs 9 saknar motstycke!
 
Om Strandberg agerar av okunskap eller handlar med berått mod, är fortfarande oklart för mig. Men den obestridliga följden av att Landskrona har honom vid rodret, leder otvivelaktigt mot att Landskrona upphör vara en stad!
Vi håller på att bli en uppblåst förort eller ett förstorat Löddeköpinge, för första gången på över 600 år!

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).