PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Slottscaféet

Det är med intresse och viss förvåning jag tar del av vissa lokala politikers uttalande i media om Slottscaféets återuppbyggnad. “Det skall återuppbyggas omedelbart och på samma plats.”
 
Detta påminner mig om Strandpaviljongen och hur denna fantastiska byggnad brann ner till grunden våren 1993. Jag företrädde då Landskrona Stads försäkringsbolag, ATLANTICA.
 
På ett ganska tidigt stadium av förhandlingarna förde vi fram att Staden borde ta det framräknade försäkringsbeloppet 25 miljoner kronor kontant och sedan använda pengarna till lämpligt ändamål. Kanske nöja sig med att bygga ett litet enkelt sommarcafé. Men då stod en del av Stadens äldre och välkända medborgare upp på barrikaderna och skanderade att “Strand har vi alltid haft och Strand skall vi ha tillbaka nu med detsamma!”. Förmodligen blev trycket för stort på Stadens styrande  och det beslutades att Strand skulle återuppbyggas exakt som det var före branden och Valborgsmässoafton 1994 var det invigning av nya Strand med middag och pompa och ståt. Nästan på dagen ett år efter branden.
 
Men vem gick till det nya Strand? Ingen av dessa medborgare som ett år tidigare sagt att Strandpaviljongen skulle byggas upp på nytt som “vi alltid haft det”.  Staden arrenderade ut restaurangen men det enda som drog folk var ungdomsdisco om fredagskvällarna och det gav inga större intäkter. Efter något år stod Strand tomt och efter diverse förhandlingar med presumtiva hyresgäster skrevs ett arrende avtal med en skönhetsklinik!
 
Nu står vi inför ett snarlikt förhållande. Lokala politiker försöker vinna politiska poäng genom att kräva en omedelbar återuppbyggnad av Slottscaféet. Detta utan att undersöka förutsättningarna för ett nytt Slottscafé. Skall det vara en året runt byggnad? Café och/eller restaurang? Hur ser behovet ut av ytterligare en restaurang i Staden och framför allt vem/vilka skall frekventera stället?
 
Så, bästa lokala politiker, gör nu inte detta till en politisk fråga utan undersök i lugn och ro förutsättningarna för en återuppbyggnad av Slottscaféet. Gör inte om samma misstag som för 27 år sedan!
 
Björn Lind

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).